БФС се обяви срещу промяната в изискванията към аптеките

Повече от месец една малка част от собствениците на аптеки се опитват чрез натиск да наложат на обществото корпоративните си интереси, като провокират министъра на здравеопазването да промени Наредба 28, която указва какви са изискванията към аптеките и организацията на работа в тях, съобщи Българският фармацевтичен съюз.
„Най-напред обществото бе запознато обстойно с осветлението на аптеките, като бе заплашено, че ще бъдат затворени поне 300 елитни аптеки, което се оказа абсолютна лъжа. Сега набира скорост разяснителна кампания за видовете климатици, като се твърди, че поне 1000 аптеки не отговарят на изискванията. През следващата седмица очакваме дискусията да се пренесе върху вентилацията”, посочва съсловната организация.
Според фармацевтичния съюз целта на тези действия е да се упражнява максимален натиск върху държавата, докато тя отмени ограниченията един собственик да притежава до 4 аптеки и в приемното помещение на аптеката да работят само фармацевти.
„Чрез демонстриране на своята псевдозагриженост за пациентите се цели избягване на обществената дискусия за продажбата на лекарствени продукти извън аптеките и чрез интернет, от неквалифицирани лица”, смята БФС.
„Накратко, очевидната стратегия е всяка седмица да се представя на обществото поне по един „скандал”, който се тиражира от определени медии, в резултат на което населението да бъде убедено, че както Наредба 28, така и цялостната регулация на фармацевтичния сектор е неработеща и е крайно време МЗ да ги промени.
Промяната обаче е в насока поредното либерализиране на изискванията относно персонала на аптеките и създаване на условия за завладяване на пазара от структури с господстващо положение. Същевременно предложенията на БФС за възстановяване на отменената от предходното правителство забрана едно и също лице да притежава дружества за производство/търговия на едро и на дребно, както и за фиксиране на цените на лекарствените продукти по лекарско предписание, не се обсъждат. Това е така, тъй като обществото следва да бъде убедено да подкрепи интересите на големите корпоративни участници на пазара на лекарствени продукти”, отбелязва организацията.
Българският фармацевтичен съюз счита, че е недопустимо законодателството да се променя заради корпоративни интереси, като допълва:
„Ние смятаме, че държавата трябва да застави всички да спазват законите на страната, а не непоследователно да променя нормативната уредба, след като вече са наложени определени стандарти за качеството на фармацевтичните услуги.
Исканите промени целят да превърнат аптеката от здравно заведение в търговски обект. Това неминуемо ще увеличи публичните разходи в здравеопазването и ще създаде риск за здравето на обществото, както и ще дестабилизира финансовото равновесие на системите за социална сигурност на държавата”.
Според фармацевтичния съюз исканите промени са абсолютно неприемливи както за фармацевтите, така и за обществото, и правителството няма да се поддаде на натиска.
БФС заявява, че както досега няма да позволи да бъде манипулирано общественото мнение и твърдо ще отстоява интересите на пациентите и фармацевтите.