България е на пето място по възрастно население

Делът на хората над 65 години у нас е един от най-високите в Европа. Средно процентът на тази възрастова група спрямо общия брой население в Стария континент е 16,9 %, докато у нас той е 24 на сто.
Тенденцията е броят на хората до 14 години да намалява, а на тези на възраст над 60 год. да нараства. В момента населението над 65 г. се е увеличило с 9,8 % спрямо данните от 1987 г. Застаряването е най-силно изразено в селските райони, където хората над посочената възраст са 32,9%.
Тези данни показват не само задълбочаващия се процес на застаряване на нацията, но и на увеличаване заболеваемостта на по-възрастното население, особено по отношение на мозъчно-съдовите болести. На част от тези актуални проблеми е посветен и международният научен симпозиум „Актуални аспекти на невросонологията и стареенето”, който ще се проведе в рамките на Петата юбилейна среща на Българската асоциация по невросонография и мозъчна  хемодинамика на 2 и 3 октомври в София, съобщиха от Военномедицинската академия.
Форумът се реализира под егидата на Европейската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. В научната му програма ще се включат изтъкнати европейски учени като проф. К. Нидеркорн (Австрия), проф. Е. Бартелс (Германия) и проф. И. Тарка (Финландия). От българска страна ще участват проф. E. Титянова (председател на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика и завеждащ Клиниката по функционална диагностика към ВМА), проф. С. Торбова (кардиолог), проф. Зл. Коларов (ревматолог), проф. Е. Христова (неонатолог), проф. И. Търнев (невролог), проф. С. Чернинкова (невроофталмолог), доц. И. Петров (кардиолог), доц. К. Гиров (съдов хирург) доц. Б. Стаменов (невролог), доц. З. Стойнева (професионални болести) и др.
Основните теми, които ще бъдат засегнати по време на симпозиума, са: „Тайни на активното стареене”, „Стареене и стареещият мозък”, „Невросонологията във вторичната профилактика на мозъчния инсулт”, „Терапевтични стратегии в неврологията” и др.
Официалното откриване на форума е на 2 октомври (събота) от 14:00 ч. в хотел „Родина”, София.