Българският Червен кръст подготвя пътни полицаи по първа помощ

От 19 до 21 май т. г. в Националния учебен център на БЧК в с. Лозен специално подготвени преподаватели на организацията обучават 28 полицаи от сержантския състав на служба „Пътна полиция" на МВР КАТ от цялата страна по първа долекарска помощ.

В продължение на три дни полицаите усвояват основни прийоми на първата помощ и най-популярните животоспасяващи действия според европейските стандарти за долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия.

Каним ви да присъствате на заключителния теоретичен изпит на участниците в обучението и практическите демонстрации на наученото, които ще се проведат в 11.00 ч. на 21 май т. г. петък в учебния корпус на НУЦ на БЧК Лозен.

Повече информация можете да получите от д-р Живка Димитрова – ръководител на курса на GSM - 0889 522009

Българският Червен кръст е лидер в обучението на различни групи от населението по първа долекарска помощ и активен участник и партньор на държавата в изпълнението на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението в България за периода 2007-2010 г. Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006-2010 г. и ангажиментите, поети от нашата страна по време на Първата глобална министерска конференция по пътна безопасност, която се проведе в Москва през 2009 г.

Повече от 20 години БЧК обучава безвъзмездно състава на Пътна полиция в страната по първа помощ. Участниците получават сериозна методическа подготовка по първа помощ, която им позволява да се утвърдят като организатори на тази дейност в областните дирекции на МВР и съвместно със структурите на БЧК да организират курсове за своите колеги.