Влажни тропически гори за съхранението на CO2: Сектор „Здравеопазване” на Siemens ще подкрепи WWF Индонезия

Siemens се стреми към по-голяма устойчивост в здравеопазването и има желанието да допринесе за ограничаване емисиите от въглероден двуокис CO2. Компанията обръща особено внимание на връщането и рециклирането на медицинско оборудване. В рамките на програмата за качество „Proven Excellence”, разработена специално от Siemens, жизненият цикъл на системите се удължава и те се предлагат отново на пазара като „Системи с доказано качество” (Proven Excellence Systems). В резултат през последната финансова година Siemens успя да предотврати до 20 хиляди тона вредни емисии, равняващи се на енергийната консумация на близо 5 700 домакинства. Освен това, сектор „Здравеопазване” на Siemens подписа споразумение със звеното на Световния фонд за дивата природа (WWF) в Индонезия според което: за всяка продадена „Proven Excellence” система, WWF ще посади определен брой дървета в националния парк „Себангау” в Индонезия. По този начин, Siemens иска да допринесе за разширяване съхранението на въглероден двуокис.  През последните няколко години, Siemens започна да приема обратно използвано медицинско оборудване, в т.ч. скенери за компютърна и магнитно-резонансна томография, ултразвукови и рентгенови системи, както и системи за радиотерапия, и да ги рециклира до системи с доказано качество. В рамките на този качествен процес, разработен специално от Siemens, се спестяват ресурси, които иначе биха били използвани за подготовката и производството на материали. С други думи: за финансовата 2009 г., чрез рециклиране на медицинско оборудване, Siemens успя да предотврати 20 хиляди тона вредни емисии, равняващи се на енергийната консумация на близо 5700 домакинства.„Икономичните, ефективни и най-добри в своя клас рециклирани системи, преоборудвани според нуждите на клиентите, допълват иновативното портфолио от продукти на Siemens,” заяви Елизабет Стаудингер, главен изпълнителен директор „Refurbished Systems” в <span>сектор „Здравеопазване” на Siemens. Сектор „Здравеопазване” на Siemens наскоро подписа споразумение и със звеното на Световния фонд за дивата природа в Индонезия. В рамките на инициативата за посаждането на нови дървета „New-Trees-Initiative”, осъществявана от WWF в Индонезия, Siemens – с помощта на бизнеса си с рециклиране на медицинско оборудване – ще има грижата за засаждането на 32 хектара влажни тропически гори в страната. За всяка продадена „Proven Excellence” система от Siemens, ще бъдат засаждани дървета във влажната тропическа гора на националния парк „Себангау” в Индонезия. Броят на младите дръвчета ще зависи от количеството CO2, спестено от системата. „Според изчисленията ни около 80 дръвчета ще бъдат засадени за всеки продаден компютърен томограф. Когато се развият напълно, тези дървета ще улавят около 14 тона CO2,” обясни Стаудингер. Всяко дърво ще носи логото на WWF. От есента на 2010 г. развитието на влажната тропическа гора ще може да проследява чрез „Google Earth” на географска дължина 114.024372 и ширина -2.584830. Природният резерват се намира в Калимантан в индонезийската част на о-в Борнео, който е най-големият остров в света и една от най-биологично разнообразните влажни тропически гори на земята. Резерватът е дом на много застрашени видове, в т.ч. и на орангутана.

Category: