Временен избор на личен лекар

Хората, които живеят в друго населено място за период от 1 до 5 месеца, трябва да направят временен избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) на мястото, извън постоянното им местоживеене.
Това може да се осъществи с регистрационна форма за временен избор на ОПЛ. Формулярът се попълва от лекаря, който ще обслужва гражданите за периода на пребиваването им на новото място.  При извършване на временен избор здравноосигурените лица се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и на Националния рамков договор.
Лекарствените средства, които хроничноболните ползват за домашно лечение, се предписват от общопрактикуващия лекар, който временно следи състоянието им, а рецептите се изпълняват в аптеки, сключили договор с РЗОК в района, в който е упражнен временният избор. 
При изтичане на срока на временния избор пациентът автоматично се връща в списъка на постоянния си личен лекар. 
Когато срокът на пребиваване в друго населено място е до 1 месец, тогава медицинска помощ може да се получи от всеки общопрактикуващ лекар. В такива случаи НЗОК заплаща на лекарите за инцидентно оказана помощ на пациенти, които не фигурират в пациентските им листи. 
Гражданите трябва да представят здравноосигурителната си книжка при всяко посещение, за да не заплащат друго, освен потребителска такса. Ако им бъде поискано да заплатят за получени медицински услуги при инцидентно посещение, задължително трябва да изискат от лекаря финансов документ за платените суми. 
Лицата, които смятат, че са били нарушени правата им като пациенти, могат да подават жалби до РЗОК, като в случаите на съмнение за неправомерно взети суми следва да приложат копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.   Два пъти в годината, през месеците юни и декември, всички здравноосигурени граждани имат право да сменят личния си лекар. През месец юни това са направили 128 803 души, съобщават от НЗОК.