Във Варна учредиха фондация "Шанс за живот"

Вече е факт регистрацията на новата варненската фондация "Шанс за живот". Нейните създатели си поставят амбициозната задача да сбъднат мечтата на много майки да видят своите болни дечица бодри, стъпващи здраво на краката си и усмихнати. Защото няма по-голямо щастие от това да отгледаш едно здраво дете. Чувство, което за съжаление изпитват само онези, които всеки ден се борят, за да облекчат по всякакъв начин болката на своите страдащи деца. Хората не ценят здравето, докато не го загубят. Докато техен близък или най-вече тяхното дете, не изпадне в критична ситуация. Чукаме на дърво всеки път, когато чуем как едно дете ежедневно припада или получава гърчове. Но не се замисляме, че всички ние можем да помогнем, че има шанс за живот.

Фондация "Шанс за живот" бе учредена с единственото желание на добри хора, да върнат вярата на тези родители и близки, че не са сами. Именно затова нейните учредители имат желанието да работят в партньорство с представителите на средствата за масова информация, които да оповестяват всички постъпили средства и начина на тяхното разходване. Призоваваме журналистите да станат наши гаранти, нека заедно върнем вярата, че организации с подобен характер имат за цел не източване на средства и нечие лично облагодетелстване, а реална подкрепа и помощ на деца и млади хора, които съдбата жестоко е наказала.

В учредителният акт е вписано, че целите на фондацията са: осигуряване на лечение, рехабилитация и материално подпомагане на деца -инвалиди, нетрудоспособни, лица с хронични, нервни, психически заболявания, подпомагане развитието и социалната интеграция на млади хора и деца със здравословни проблеми, инвалиди, хора с намалена трудоспособност и нетрудоспособност и др.

Целите на фондацията ще се реализират чрез:

-Установяване на връзки и оказване на съдействие на сродни организации в България и чужбина за работа по общи проекти и задачи.

-Набиране на средства от дарители, включително чрез благотворителни акции, празненства, концерти, състезания и др.

-Организиране на курсове, семинари, симпозиуми и др. обществени мероприятия, насочени към постигане целите на фондацията.

-Издаване и разпространение на литература и др. печатни материали, вкл. информационни носители в електронен вид с цел популяризиране на дейността на фондацията и постигане на нейните цели.

-Създаване на рехабилитационен център.

-Подпомагане на социалните домове, вкл. домове за деца без родителски грижи.-Подпомагане на благотворителни каузи за реализацията на цели, идентични с целите на фондацията.