Възможни са промени в проекта за болничното преструктуриране

Министерството на здравеопазването съобщи, че публикуваният на сайта на ведомството проект за допълнение на Концепция за преструктуриране на системата на болнична помощ не е окончателен.
„Проектът е публикуван за предварително обществено обсъждане в съответствие със съществуващите законови изисквания. В него е възможно да настъпят промени в резултат на постъпили допълнителни предложения в Министерството на здравеопазването”, уточнява ведомството.
Окончателният текст на проекта ще бъде утвърден от Министерския съвет.