Еврокомисарят по здравеопазването подкрепя реформата у нас

Европейският комисар по здравеопазването Джон Дали е изразил подкрепа за стратегията на България за преструктуриране на болничния сектор на среща със заместник-министъра на здравеопазването Десислава Димитрова по време на 18-тата Международна конференция по СПИН във Виена, съобщи Министерството на здравеопазването.

Джон Дали е бил подробно запознат с конкретните мерки за оптимизиране дейността на лечебните заведения у нас с цел повишаване на качеството на медицинското обслужване и ефективността на работата.

Българската страна е информирала, че преструктурирането ще се извършва на базата на цялостен преглед на националната здравна система и на конкретните необходимости на здравеопазването по региони.

Фокусът на инвестициите по линия на еврофондовете, за които държавните болници могат да кандидатстват съгласно Средносрочната рамкова програма, е насочен към осигуряване на ранна диагностика и високотехнологично лечение на онкологични заболявания.

Заместник-министър Димитрова е подчертала, че по отношение на общинските болници, които не отговарят на медицинските стандарти за обем дейности и наличие на квалифициран лекарски персонал, преструктурирането предвижда превръщането им в болници за долекуване и продължително лечение и в модерни медицински центрове за 48-часов болничен престой.

Еврокомисарят Дали е информирал, че по отношение на планираното преструктуриране на болничния сектор, в който ще бъдат инвестирани 295 млн. лв., ще даде своята положителна оценка пред Генерална дирекция „Здраве и потребители” на ЕК.

Г-н Дали е изразил и готовност да съдейства за създаване на интегрирана електронна здравна система у нас, първата стъпка, от което ще бъде електронно пациентско досие.

Европейската комисия ще подпомогне България в разработването на електронните досиета на пациентите, които да свързват гражданите, изпълнителите на медицинска помощ, НЗОК и другите участници в здравната система. Целта е системата да отговаря на стандартите на ЕС и да е в максимална помощ както на пациентите и лекарите, така и на институциите, които отговарят за контрола в здравеопазването.

На срещата са били обсъдени и възможностите за участие на Министерството на здравеопазването в изпълнението на туининг-програми със страни от Европейския съюз, които разполагат с добри системи за електронно здравеопазване, допълват от МЗ.