Еврофинансиране за преструктурирането на болници

Безвъзмездната помощ за държавните болници се очаква да бъде не повече от 137 млн. лева, а за общинските - 147 млн. лв.
Финансирането на преструктурирането на болничната система ще се осъществи със средства от европейските структурни фондове, за които Министерството на здравеопазването в момента кандидатства.Това съобщи министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова в отговор на депутатски въпрос.
Безвъзмездната помощ за държавните болници се очаква да бъде не повече от 137 млн. лева, а за общинските - 147 млн. лв.
Инвестицията за държавните болници ще бъде за лечение и диагностика на онкологични заболявания. Предвижда се да се финансират две високотехнологични болници за онколечение и 10 високотехнологични центъра за диагностика на раковите заболявания.
Финансирането в общинските болници ще бъде за 3 типа болници - комплексни онкологични центрове /бивши диспансери/; болници, които ще се преструктурират в болници за долекуване и медицински центрове; големи общински болници.
Инвестицията ще бъде само за инфраструктурни проекти за преструктуриране на болничната система, а не за финансирането на медицински дейности. В тази връзка размерът на бюджета на НЗОК няма отношение към инвестицията от Европейския съюз, каза още министър Борисова.