Ендоскопска система във вид на капсула от Siemens и Olympus

В първото успешно проучване вземат участие над 50 пациенти

Сектор „Здравеопазване” на Siemens и Корпорация за медицински системи Olympus разработиха технология за извършването на стомашни прегледи, осигуряващи по-голям комфорт на пациента. Пациентът поглъща ендоскоп във вид на капсула, който с помощта на джойстик и магнитно поле се направлява в стомаха. Капсулата предава по безжичен път образи от вътрешността на стомаха на системата за обработка на изображения, която се наблюдава от обслужващия лекар. Резултатите от първото предварително проучване, публикувано в медицинския журнал „Endoscopy”, показват, че иновативният метод е приложим и достатъчно точен. Концептуален модел на технологията беше представен за първи път на щанда на Olympus в рамките на изложението „Обединена европейска гастроентерологична седмица” (UEGW) в Барселона (23-27 октомври).
Прототипът на магнитно управляваната ендоскопска система във вид на капсула (MGCE), разработен съвместно от Siemens и Olympus, се състои от иновативен насочващ магнит, информационна система за обработка на изображенията и управление на капсулата и ендоскоп във вид на капсула. Пациентът поглъща капсулата с вода, след което трябва да легне в системата за магнитно управление, като стомахът му с ендоскопа се намира в центъра на изкуствено генерирано магнитно поле. Магнитът създава магнитни полета, които се променят в реално време и по този начин направляват капсулата. Магнитното поле позволява на лекаря да насочва капсулата с помощта на джойстик. Камери в двата края на капсулата предават образи от вътрешността на стомаха на системата за обработка на изображения, която се наблюдава от обслужващия лекар. Ендоскопът във вид на капсула е с дължина приблизително 31 mm и с диаметър 11 mm.
Предварителното проучване за магнитно управляваната ендоскопска система във вид на капсула (MGCE) се проведе в реномирания институт „Арно Цанк” в Сен-Лоран-дю-Вар във Франция от д-р Жан-Франсоа Рей и колегите му: Х. Огата, Н. Хосое, К. Оцука, Н. Огата, К. Икеда, Х. Айхара, И. Пентай, Т. Хиби, С. Кудо и Х. Таджири. Проучването е публикувано в медицинския журнал „Endoscopy”1 и показва, че новата технология е приложима и достатъчно точна при стомашно наблюдение и може да позволи ендоскопски прегледи с по-голямо удобство за пациента без нуждата от упойка. В рамките на проучването, в което участват над 50 човека, са намерени 30 находки в стомаха на пациентите. 14 от тези находки са установени с ендоскоп във вид на капсула и стандартен ендоскоп; 10 от тях са открити единствено след преглед с ендоскоп във вид на капсула, а 6 – само със стандартен ендоскоп. 
“Магнитно управляваната ендоскопска система във вид на капсула предоставя по-надеждни резултати по време на ендоскопски прегледи на стомашно-чревния тракт в сравнение с традиционната ендоскопия. Капсулата позволява по-малко инвазивни прегледи на стомаха. Това е огромен напредък по отношение на удобството за пациента,” заключи д-р Жан-Франсоа Рей относно резултатите от предварителното проучване. Участниците в проучването са не по-малко ентусиазирани. 93% са се чувствали комфортно по време на прегледа, а 89% не са изпитали затруднение с поглъщането на капсулата. Относно бъдещите им прегледи, всички пациенти са отговорили, че предпочитат магнитно управляван ендоскоп във вид на капсула пред традиционната гастроинтестинална ендоскопия. 
По време на изложението „Обединена европейска гастроентерологична седмица” (UEGW), д-р Рей представи резултатите от първото проучване. Д-р Кеичи Икеда от университета „Джикей” в Токио, Япония, също ще обяви резултатите от проучване, озаглавено „Първо предварително проучване за стомашно наблюдение с магнитно управляван ендоскоп във вид на капсула” в Барселона.

Category: