Какви са новите изисквания за аптеките

Помещенията в аптеките трябва да имат естествено и изкуствено осветление, което да осигурява безопасността и здравето на работещите и на пациентите.
Това предвиждат промените в Наредба 28 за изискванията към аптеките, които са обнародвани в днешния брой на „Държавен вестник”.
С приоритет се осигурява естественото осветление. Когато то не е достатъчно или не е възможно да бъде осигурено, се прилага смесено или изкуствено осветление.
Изкуственото осветление в приемното и асистентското помещение не може да бъде по-малко от 500 лукса, в складовото помещение – не по-малко от 300 лукса, а в санитарния възел и изолационното преддверие – не по-малко от 200 лукса.
На работните места в помещенията, където се приготвят лекарствени продукти, трябва да има и локално осветление.
Тези критерии трябва да бъдат покрити най-късно до 1 юли 2011 г.
До 1 януари 2010 г. аптеките трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията за достъп на хора с увреждания.
Съгласно наредбата в аптеките могат да се предлагат и диетични храни за специални медицински цели, храни за кърмачета и детски храни.
В аптеките няма да могат да работят хора без фармацевтично образование.