КЗЗ провокира създаването на фонд за зависимостите

Конфедерацията „Защита на здравето” (КЗЗ) инициира създаването на Фонд за зависимостите - система, предлагаща широк спектър от интервенции, чийто избор се базира преди всичко върху оценените нужди на пациента.

Това е нова  система на финансиране, отчетност, контрол върху качеството и прозрачност на всички дейности, свързани с лечение и психосоциална рехабилитация на зависимите, както и превенцията на тези разтройства.

Чрез своите механизми системата ще защитава правата на всички зависими.

Според организацията във Фонда трябва да влизат: 1% от акциза на тютюневи и алкохолни изделия според чл. 53 от Закона за здравето, глоби, дарения, процент от конфискувани имоти на наркобосове в полза на държавата по така наречената „комисия Кушлев”.

У нас няма нормативен акт, който, отчитайки вредните последици от употребата на наркотици, да  регламентира статуса на зависимите като болни от тежка хронична болест.

Няма правила, които да създадат предпоставки за лечението и социализирането на зависимите, борбата със злоупотребата на наркотици се води само на книга, допълват от КЗЗ.