Коледен бонус от НЗОК - 25% повече направления

Със 100 000 направления за консултация със специалист и с 650 000 лева за медико-диагностични изследвания се увеличават предварително разпределените за месеца регулативни стандарти на личните лекари и специалистите. Това увеличение е с 25 % повече спрямо определените параметри за последния месец на годината, уточняват от здравната каса. 
Допълнителните направления са предвидени поради факта, че през зимния сезон има необходимост от повече консултации и изследвания за остри случаи. Районните здравни каси вече са ги получили и в най-кратък срок ще ги разпределят между личните лекари и специалистите. 
На национално ниво за последното тримесечие на тази година изпълнителите на извънболнична медицинска помощ получиха 20 000 броя повече направления за консултация със специалист, спрямо предишното тримесечие на 2010 година, се отчитат от здравната каса. С 1 500 000 лв. бяха увеличени и средствата за медико-диагностични изследвания.