Комисията по цените на лекарствата заседава в обновен състав

Комисията по цените на лекарствените продукти проведе първото си заседание в обновен състав. Към нейната работа се присъединиха членове – Боряна Зидарова, Мария Вълчева и Венета Белянкина, съобщи Министерството на здравеопазването.
Съставът на комисията е променен с решение №490 на Министерския съвет от 15 юли. За председател е определена Десислава Димитрова - заместник-министър на здравеопазването, а за заместник-председател - Павел Александров.
Днес членовете на Комисията по цените на лекарствените продукти са приели ускорен график за провеждане на заседанията и списък на досиетата на лекарствата, които ще бъдат разглеждани в оперативен порядък.
Комисията е създадена в съответствие със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. В нея задължително се включват четирима представители на Министерството на здравеопазването, трима - на Министерството на икономиката и енергетиката, по двама на Националната здравноосигурителна каса и Изпълнителната агенция по лекарствата, и по един представител на Министерството на финансите и на Министерството на труда и социалната политика.