МЗ оптимизира разходите си по участие в дейността на институциите на ЕС

По инициатива на министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова в МЗ се проведе работна среща на членовете на Политическия кабинет с ръководителите на изпълнителните агенции и другите второстепенни разпоредители към МЗ, както и на административни звена на министерството.

Основна тема на срещата беше оптимизация на представянето на позициите на Министерство на здравеопазването пред институциите на ЕС. Предстои да бъде въведен алгоритъм за създаване на организация, посредством която Постоянното представителство на България в ЕС получава по електронен път всички необходими документи /доклади, стратегии, национални програми/ и указания, одобрени от ръководството на МЗ, с цел представяне на българската позиция в рамките на заседанията на работните групи, комитети и други работни формати в европейските институции. Представителят на МЗ в Постоянното представителство на България в ЕС ще разполага с цялостната позиция на българската страна и лично ще я представя на заседанията в Брюксел.

По този начин ще бъдат рязко ограничени разходите за пътувания на представители на МЗ за участие в работни форуми на европейските институции. Съгласно разчетите така ще бъдат спестени над 700 хиляди лв.