Молекулярна образна диагностика и нуклеарна медицина

Сектор „Здравеопазване" на Siemens демонстрира възможностите на Biograph mCT, първият в света молекулярен компютърен томограф. Той дава възможност на здравните заведения да обслужват отделенията по нуклеарна медицина и отделенията по рентгенология с една система. Това се постига чрез интеграция на технологии за позитронно емисионна томография и компютърна томография, като се предлага позитронно емисионен томограф с висока резолюция, time-of-flight технология, и до 128-срезови КТ конфигурации. Biograph mCT е изключително ефективен и предлага на здравните заведения най-модерни технологии, оптимални решения за грижи за пациента и възможност за увеличаване на възвращаемостта на инвестициите. Сектор „Здравеопазване" на Siemens поставя акцент върху тази революционна технология, при която Biograph mCT се използва както като самостоятелен КТ и РЕТ-КТ, така и като сложен диагностичен апарат за мениджмънт на онкологичния процес.

Siemens поставя акцент и върху Symbia.net, новото клиент-сървър решение за SPECT и SPECT-CT приложения за образна диагностика за обработка и разчитане навсякъде и по всяко време. Symbia.net е част от продължаващия ангажимент на Siemens Molecular Imaging към иновационните технологии и тяхната достъпност. В допълнение към неотдавнашното представяне на няколко нови системи за PET-CT и SPECT-CT пазарите, това ново решение ще позволи на здравните заведения, при които е необходим достъп до образите от няколко места, да споделят и да имат лесен достъп до образите на пациента. Symbia.net е предназначен за специфичните нужди на молекулярната образна диагностика и разполага с удобен за потребителя интерфейс и разширени функции за автоматизация. Той подобрява клиничната работа като предоставя на болничния персонал лесен и икономичен достъп до всички клинични случаи и приложения.

Category: