Нови функционални приложения показват притока на кръв в мозъка

Със syngo Neuro PBV IR (паренхимен кръвен обем, интервенционален пакет), сектор „Здравеопазване" на Siemens създаде за първи път ново приложение за интервенционална радиология, което позволява следене на паренхимния приток на кръв по време на минимално инвазивни интервенции в мозъка. Тази функция помага на неврорентгенолозите в лечението на пациентите с инсулт, като показва състоянието на мозъчната тъкан директно на ангиографа. Syngo Neuro PBV IR допълнително разширява портфолиото на Siemens за образни приложения за Artis zee, системите на Siemens за интервенционална радиология и кардиология.