Нов молекулярен тест за диагностициране на инфекции, предавани по полов път

Направлението „Диагностика" на сектор „Здравеопазване" на Siemens е получило CE-марка за теста VERSANT® CT/GC DNA 1.0 Assay (kPCR). Тестът VERSANT CT/GC предоставя чувствителен и неинвазивен начин за откриване на Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae, като се използват лесни за получаване проби.

Инфекциите, предавани по полов път, са главна причина в световен мащаб за остри уро-генитални инфекции. Оставени нелекувани тези инфекции могат да доведат до сериозни последствия, като животозастрашаващо възпаление на таза и безплодие, със сериозни медицински и психологически последствия за милиони мъже, жени и деца. Броят на инфекциите, предавани по полов път, продължава да нараства в повечето страни, с около 340 милиона нови случаи всяка година при мъже и жени на възраст между 15 и 49 години.

За да се подпомогне откриването на тези инфекции, които представляват световен здравен проблем, тестът VERSANT® CT/GC DNA 1.0 Assay (kPCR) използва in vitro усилване на нуклеинова киселина за откриване на плазмидна ДНК, изолирана от Chlamydia trachomatis (CT) и геномна ДНК, изолирана от Neisseria gonorrhoeae (GC). Патентованият от Siemens метод за извличане на нуклеидна киселина дава възможност за висока степен на възстановяване на таргетираната ДНК и висока ефективност на усилване на таргета. Тази технология позволява точното откриване на наличие на CT и GC при пациенти със и без симптоматика, като се използват натривки от шийката на матката при жени, натривки от уретрата при мъже и проби от урина от мъже и жени.

"Тъй като и хламидия, и гонорея могат да причинят асимптоматични инфекции, е важно да има много точни тестове за откриването на тези болести," каза проф. д-р Анджелика Стари, началник на извънболничния център за венеро-дерматологични инфекции и бивш президент на международната организация за борба с инфекциите, предавани по полов път. "Наличието на тези два теста е от голяма полза и фактът, че можем да използваме проби, получени по неинвазивен път, като урина, прави използването им много по-лесно за голям брой хора. Тестът VERSANT CT/GC DNA 1.0 Assay (kPCR) е такъв и получените резултати са изключително добри."