Няма да се увеличават заплатите в Спешната помощ

Министерството на здравеопазването не е в състояние да изпълни поетия ангажимент, за увеличаване на възнагражденията на работещите в Спешната помощ с 10 %, заяви здравният министър проф. Анна-Мария Борисова.
„Правителството в своята загриженост към работещите в системата на спешната медицинска помощ, оценявайки непривлекателния и отговорен денонощен труд, свързан със запазване здравето и живота на всеки български гражданин, заложи в своите приоритети подобряване условията на труд и повишаване на заплатите с 10 % от началото на 2010 г.В последствие финансовите ресурси на страната се оказаха значително по-ограничени”, посочи министър Борисова.
Тя обеща ведомството да продължи да се грижи за повишаване на квалификацията на работещите в Спешната помощ.
„Нашата загриженост към работещите в системата за спешна медицинска помощ ще остане и при всяка възможност ще подобряваме условията на труд, ще полагаме усилия за повишаване квалификацията им, както и на трудовите възнаграждения”, отбеляза още здравният министър.