Няма лекарства за онкоболните

Нови сигнали за липсващи лекарства за пациенти с онкологични заболявания са постъпили в Центъра за защита правата в здравеопазването.
В диспансера в Плевен липсва препаратът Temodal (Temozolomide). Той е от групата на алкилиращите антинеопластични лекарства и се отпуска по наредба 34 (част Б) с протокол и след одобрение на Централната комисия към Министерството на здравеопазването.
В Специализираната болница за активно лечение по онкология в София недостига препаратът BCNU(carmustin), който принадлежи към групата на нитрозурейните антинеопластични медикаменти и също се отпуска по реда на Наредба 34 (част А).
Пациентите са били информирани от лекуващите лекари, че доставки не се очакват преди началото на ноември. Били са посъветвани да потърсят медикаментите в Гърция или Турция.
И двете лекарства се закупуват и доставят по централизирана тържна процедура от здравното министерство, уточнява пациентската организация.