Отбелязваме Световния ден за борба със СПИН

Днес отбелязваме Световния ден за борба със СПИН. По този повод Червена панделка ще бъде спусната на сградите на Министерство на здравеопазването, Столична община и Националния център по заразни и паразитни болести. Символът е в знак на институционална подкрепа и ангажираност към проблема ХИВ/СПИН. 
В проявите за деня ще се включат и народните представители от 41-то Народно събрание. Преди началото на пленарното заседание на 1-ви декември доброволци от Софийския клуб на обучители на връстници и представители на Асоциацията на студентите по медицина в България към СУ „Св. Кл. Охридски” ще раздават червени лентички на народните представители като знак на съпричастност със засегнатите от болестта. В акцията ще се включи и председателят на Народното събрание Цецка Цачева, която ще посети информационния щанд на кампанията в Клуба на народния представител.
С тези и други инициативи във всички области на страната ще бъде даден стартът на   Национална информационна АНТИСПИН кампания 2010 г. Предвидено е да бъдат раздадени над 200 000 презерватива и 200 000 картички с мотото на кампанията и информация за кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС).  
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” ще подкрепи инициативите по повод Световния ден за борба със СПИН, организирани от Студентски съвет на Нов Български Университет, Българска Студентска Фармацевтична асоциация и Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, както и на Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), общини, неправителствени организации – партньори на кампанията. Инициативите по региони можете да видите тук. Кампанията се организира с активното съдействие на много национални и регионални медии.  За осемнадесети път Българският младежки Червен кръст ще отбележи Световния ден на борбата срещу СПИН. През целия ден доброволци ще провеждат информационни кампании в 7 столични училища, както и в Медицинския университет, Техническия университет и Висшето транспортно училище.  В 16.00 часа от площада пред Народния театър „Иван Вазов” ще потегли шествие на доброволци на Червения кръст, което ще премине по бул. „Цар Освободител” и ще завърши в подлеза на метростанция „Софийски университет”. По пътя на шествието доброволците ще разпространяват информационни материали, червени лентички – символ на борбата срещу СПИН, и презервативи – единственото надеждно средство за предпазване от ХИВ.  В подлеза пред СУ доброволци и артисти от студентския театър „Алма Алтер” ще направят своеобразен спектакъл - етюди и игри, насочени към повишаване на информираността на хората и призив за повече толерантност към живеещите с ХИВ.  Акцията ще продължи до 18.30 часа и ще завърши с изграждането на горяща панделка от свещи, информират от Български червен кръст.  Желаещите да изследват своя ХИВ-статус напълно анонимно и безплатно могат да го направят в подлеза пред Софийския университет, където ще има подвижен екип, осигурен от Асоциацията по семейно планиране.