Откриват информационен център за правата на пациента в Пловдив

На 27 юли в Пловдив ще бъде открит Информационен център за правата на пациента, съобщи д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация.

По думите му в новооткрития център ще се оказва съдействие на всички потърсили помощ пациенти. По поща, телефон, интернет (имейл) или на място в центъра ще се приемат и обслужват сигнали, свързани с проблемите, с които най-често се сблъскват пациентите, като например: отказ или забавяне на лечение, нарушения от страна на лекари и болници, неправомерни искания на заплащане и др.

„За разрешаването на постъпилите сигнали ще се търси колаборация с местните институции, а в случай, че проблемите не могат да се разрешат на местно ниво, сигналите ще се прехвърлят към националните институции: Агенция „Медицински одит”, Национална здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването”, уточни д-р Хасърджиев.

След Пловдив, регионални информационни центрове на НПО ще бъдат открити и във Варна, Сливен, Ямбол, Благоевград и Силистра.

Информационният център за правата на пациента в град Пловдив се намира на адрес: ул. „Средец” № 68 (зад Стоматологичната поликлиника) и ще работи всеки делничен ден между 13:00 - 19:00 часа; тел. 032/ 941 679; email: plovdiv@npo.bg.