Откриха обновеното Отделение по образна диагностика на СБАЛО

Днес, 14.10.2010 г., беше официално открито обновеното Отделение по образна диагностика на Специализирана болница за активно лечение по онкология, София по проект на Сектор Здравеопазване, Siemens България. Официални лица на събитието бяха д-р Стефан Константинов, министър на здравеопазването, Йорданка Фандъкова, кмет на гр. София, доц. Здравка Валерианова, изпълнителен директор на СБАЛО, Теодора Захариева, председател на Български пациентски форум,  и водещи медици от здравното заведение.
С инсталираната апаратура образната диагностика в СБАЛО се издигна на нивото на водещите европейски онкологични центрове.
Комплексният проект за СБАЛО включва: многосрезов компютърен томограф със станция за виртуална симулация на лъчелечение;дигитален рентгенов апарат за графия и скопия - Iconos R 200, един от най-добрите апарати, предлагани на пазара;система за дигитализация на образите,  получавани в клиниката  по образна диагностика, включително и тези от конвенционалната  мамография (CR-система);система за архивиране и обмен на образи (PACS) Syngo, интегрирана с наличната HIS-болнична информационна система. Системата е предназначена за представяне, обработка, разчитане, дискутиране, препращане, съхранение и архивиране на дигитални изображения. Качествата и уникалните възможности на системата бяха високо оценени на двата най-големи ежегодни  световни форума за образна диагностика – RSNA, Конгрес на рентгенолозите на Северна Америка, провеждан в Чикаго, с повече от 60 000 регистрирани участници,  и ECR, Европейски конгрес по рентгенология, Виена с над 20 000 регистрирани участници. Освен изключителните възможности за диагностика, системата е с най-високо ниво на сигурност  на базата  данни. Достъпът  до определени функции или данни е позволен само на оторизирани потребители, след тяхната идентификация. Syngo води до запис на всички действия, свързани със сигурността  и проследяване  във времето (проследяващо на болницата доказателство и възможност за търсене на отговорност).
Инсталирането на уникалната PACS система Syngo позволява всеки образ, получен и съхранен в PACS, да бъде разглеждан от рентгенолози с оторизиран достъп във всяка точка по света, като така българските медици могат да консултират случаите си с колеги от целия свят.