Пациентските организации внесоха предложения за националната представителност

Четирите представителни пациентски организации (Федерация „Български пациентски форум”, Конфедерация „Защита на здравето”, Национална пациентска организация, Българска асоциация за закрила на пациентите) внесоха предложения за промяна в проектонаредбата за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации.

На състоялата се в МЗ среща, инициирана от Теодора Захариева, председател на УС на ФБПФ, пациентските организации предложиха да се премахне конкретизацията в бройката болести, които пациентските организации трябва да покриват, като критерии за национална представителност. Ако са необходими такива критерии, то ФБПФ предлага един от тях да бъде поне три спечелени дела срещу МЗ.

Според тях е необходимо да се премахнат и изискванията за офис и приемно време. Стационарния офис предизвиква неудобство у пациентите с тежки заболявания и ограничена физическа активност. Значителните финансови средства, които ще покрият тези изисквания могат да се насочат към нуждите да тези пациенти.

Четирите национално представителни организации очакват финалният вариант на проектонаредбата да удовлетвори както тяхната позиция, така и тази на МЗ.