Повече средства за дентално здраве догодина

Зъболекарите подкрепят проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса за дентални дейности да е 94 млн. лв. през 2011 г. Това ще е увеличение с 3,3 % спрямо 2010 г., отчитат от Българския зъболекарски съюз. 
Параметрите на Националния рамков договор догодина в частта за дентални услуги бяха обсъдени по време на извънреден конгрес на Българския зъболекарски съюз.
Денталният пакет, който финансира здравната каса, остава същият, както досега. Децата до 18-годишна възраст не заплащат потребителска такса. Те имат право на безплатен обстоен преглед със снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности, като до две от тях са: пулпит или периодонтит на постоянен зъб.
Здравноосигурените лица над 18 години също могат да получат безплатен преглед със снемане на зъбен статус и две лечебни дейности. Бременните запазват правото си на допълнителен дентален преглед.
НЗОК заплаща изцяло денталните дейности на лицата, настанени в домове за медико-социални услуги, както и на децата от специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, включително и след навършване на 18-годишна възраст. Право на безплатни дентални дейности имат и лицата до 18-годишна възраст с психични заболявания. Лечебният процес при тях се осъществява под обща анестезия и няма ограничения за обема дейност.
За дентални дейности, включени в основния пакет на НЗОК, се допуска заплащане или доплащане от задължително здравноосигурените лица. То ще става по реда на чл. 55 "в", в който се уточняват обемите, цените и методиките за остойностяване и заплащане на медицинската помощ. Те се приемат всяка година от Министерския съвет по предложение на финансовия министър. 
Досега цените на денталните услуги в основния пакет се договаряха между здравната каса и Българския зъболекарски съюз по време на преговорите за Национален рамков договор (НРД). 
На конгреса зъболекарите поискаха отново договорното начало да се върне в касата, а не финансовата рамка по НРД да бъде уточнявана от Консултативен съвет, който работи към финансовия министър. Съсловната организация гласува резолюция във връзка с промените в Закона за здравното осигуряване, засягащи възстановяване на арбитража на БЗС и НЗОК.
Конгресът гласува наградата „Почетен член на Български зъболекарски съюз” посмъртно на д-р Живко Михайлов, бивш председател на БЗС.