По-бърза диагностика на пациентите с инсулт

Сектор „Здравеопазване" на Siemens неотдавна използва цялостния си опит в областта на ин виво, ин витро и информационните технологии с цел провеждането на работно проучване съвместно с университетската болница в Тюбинген, Германия. Изследването има за цел да повиши качеството на грижата за пациентите с инсулт като определи и се занимае с пропуските в радиологичните и диагностичните процеси на болницата. Екипът на Siemens работи съвместно с персонала на лечебното заведение за провеждането на ретроспективно проучване, включващо 30 пациенти с инсулт, които са преминали компютърна томография (образна диагностика) и коагулационни изследвания (диагностика) и на по-късен етап са били подложени на тромболитична терапия.

По-ефективно използване на системите за диагностика и образна диагностика

Според резултатите от проучването болницата може да оптимизира предоставянето на навременна грижа за пациента чрез повишаване ефективността на процесите за транспортирането на кръвни проби до лабораторията и предаването на лабораторните резултати на лекарите. Оптимизацията на процесите ще доведе до почти едновременното получаване на резултатите от диагностичните и образно-диагностичните изследвания, което от своя страна ще спести на рентгенолозите и невролозите около 10-15 мин. време за изчакване и ще им позволи по-бързото диагностициране и лечение на пациентите. Освен това, болницата разполага и с нов компютърен томограф с два независими източника на лъчение SOMATOM® Definition, който ще позволи на лекарите да определят по-бързо дали инсултът е причинен от кръвоизлив или тромб (тромбоза).

Спестяване на жизненоважно време

Проучването откри и няколко добри практики в болницата в Тюбинген, в т.ч. използването на непосредствен триаж в жилището на пациента, както и на специално спешно отделение за пациенти с инсулт, позволяващо незабавното им лечение след постъпването им в болницата. С цел допълнителната оптимизация на ползите от тези най-добри практики, екипът на Siemens препоръча по-ефективен трансфер на пациентите до залата за компютърна томография, както и на кръвните проби до лабораторията. Експертите предложиха и възможност за автоматичното одобряване на резултатите от коагулационните изследвания в лабораторията, директното изпращане на пациентите в залата за компютърна томография за започването на интравенозно тромболитично лечение, в случаите, когато е необходимо, както и за по-ефективната последваща обработка на неврологичните образи.

Ключови ползи

  • Оптимизиран работен процес: по-бърза диагностика и по-високо качество на грижата за пациенти с инсулт;
  • Възможност за автоматичното одобряване на резултатите от коагулационните изследвания в лабораторията и директното изпращане на пациентите в залата за компютърна томография за започването на интравенозно тромболитично лечение, в случаите, когато е необходимо.

За повече информация:

Информация за продукта: Hemostasis

Информация за продукта: SOMATOM Definition

Допълнителна информация: Healthcare Consulting