Първи пример за Green+ Hospitals в Германия: Siemens оборудва Ethianum в Хайделберг

Ethianum в Хайделберг е една от първите клиники в Германия, която развива дейност в съответствие с критериите за устойчивост, като по този начин представлява болница в духа на програмата на Siemens Green+ Hospitals. В партньорство с Ethianum, Siemens разработи и внедри цялостни решения: Те включват управление на енергията, грижи за пациентите и комуникационна инфраструктура. По този начин Siemens помага на своите клиенти при интегрирането на фактори като опазването на околната среда, качеството на лечение, както и ефективността на ежедневните процеси на организацията. Ethianum отвори врати през м. юли 2010 г.
Ethianum е клиника със седалище в Хайделберг, специализирана в пластична хирургия, естетична хирургия и превантивна медицина, и е една от най-модерните клиники в Европа. Green+ Hospital е програма на Siemens за привеждане на портфолиото от решения за здравеопазването на компанията към устойчивост. По този начин Siemens осигурява на своите клиенти природосъобразни решения наред с икономическа ефективност и високо качество за пациентите.
„Главното за нас, по-специално по отношение на екологичните аспекти, беше да се действа отговорно и да се създаде клиника, която определя стандартите в областта на здравеопазването по отношение на устойчивото развитие,” обясни д-р Петер Гьорлих, директор на Ethianum. „Благодарение на решенията от Siemens не просто намаляваме енергийните си нужди до минимум, но което е още по-важно, те ни помагат да постигнем целите си за намаляване на времето, нужно за преглед, както и за структурирани пътеки за лечение като стандарт в областта на здравеопазването,” допълни Гьорлих.
„Като традиционен пионер в областта на новите решения, Siemens пое социалната си отговорност за човечеството и околната среда още преди години. Днес, Siemens е лидер на пазара на зелени технологии. Със своето портфолио Green+ Hospitals, нашата компания определя стандарти по отношение на устойчивостта. Green+ Hospitals е ключът към по-зелени технологии, качество и ефективност, от което околната среда, операторите на болници и пациентите ще се възползват в еднаква степен”, каза Волфганг Байер, главен изпълнителен директор на сектор „Здравеопазване” на Siemens Германия.
„Ethianum е напълно оборудвана за лечение, насочено към пациента, и интелигентни работни потоци на изследванията в полза на нашите пациенти и служители”, каза проф. д-р Гюнтер Герман, медицински директор и съосновател на Ethianum. „Нашите мултимедийни терминали, инсталирани направо в леглото на пациента, също допринасят за високите стандарти при грижите за пациента, което позволява на пациента да взаимодейства с персонала на клиниката и да има достъп до лични назначени прегледи или планове за лечение.”

Енергийно управление

Като доставчик на решения, Siemens осигурява икономично и енергийноефективно функциониране на сградните технологии на Ethianum, включително отоплителните, вентилационните и охладителните инсталации. Инвестицията в най-модерни сградни технологии се изчислява за целия жизнен цикъл. Около 80 на сто от разходите за изграждане се правят в оперативния етап, като 40 процента от това представляват само разходите за енергия.
Системите за сградна автоматизация на Сименс осигуряват и непрекъснато взаимодействие на всички компоненти и технически системи. Интелигентното сградно управление позволява сложните процеси в техническите системи да бъдат визуализирани и съответните оперативни характеристики да бъдат оптимизирани. Това дава възможност на клиниката да постигне икономии, без да се прави компромис с удобството. Siemens предоставя и данни за така наречените „зелени сградни монитори”. По този начин компанията създава основата за показване на цялото настоящо потребление на енергия в сградите с един поглед, а също така предоставя на потребителите прогноза за времето и съвети за спестяване на енергия.

Качество за пациента

Ethianum има за цел да направи диагностичните изследвания възможно най-приятни за пациентите. С оглед на това, Siemens предостави Magnetom Verio, високополеви магнитно-резонансен (МР) томограф, който разполага с изключително голям 70-см отвор. Това е особено добре за пациентите, които са склонни да изпитват чувство на тревожност. Иновационната матрица за обща визуализация (TIM) на Siemens значително съкращава времето, необходимо за преглед, на МР скенера и така помага на пациентите и персонала да завършат изследването по-ефективно. Magnetom Verio предлага клинични образи с много високо качество, като в същото време работи изключително икономично по отношение на използването на ресурсите и не уврежда околната среда, защото магнитът разполага със затворен хелиев цикъл. Това означава, че не се отделя хелий и затова няма нужда да се купуват допълнителни количества от тази скъпа суровина.
Опитът от практиката показва, че много пациенти се чувстват по-спокойни и отпуснати, ако залата за прегледи не е боядисана в бяло. Специализираният медицински персонал и лекарите също потвърждават, че и те смятат, че цветната атмосфера създава много по-приятна работна среда. Затова Siemens създаде МР зала със светлинна инсталация. Логотип на Ethianum с размери 1.77 на 1.40 метра осветява залата в различни цветове, като по този начин се създава приятелска атмосфера за всички участници.
Рентгенографията също е част от „устойчивостта” в Ethianum: цифровата рентгенова система Axiom Aristos VX Plus не изисква нито рентгенови филми, нито химикали за проявяването им, и спестява на лаборантите много от обичайните етапи на работа. Детектор, подобен на фотографския чип в цифровите фотоапарати, улавя данните на образа и ги преобразува в електронни рентгенови образи. В същото време дозата на облъчване може да бъде намалена значително, в сравнение с конвенционалните технологии, които се основават на филми и касети. Образите се изпращат директно от рентгеновата система по информационна мрежа до работното място на лекуващия лекар, където могат да бъдат обработени и разгледани. Лекарят може веднага след това да обсъди резултатите с пациента.
Освен това, Ethianum закупи и един S2000 Acuson от Siemens. Тази ултразвукова система от висок клас ще се използва предимно за съдови изследвания, както и за изследвания на коремната област и сърцето. Ултразвуковата система е изключително разностранно устройство. Клиниката може да изплати инвестицията си чрез подобрения в бъдеще и разгръщането на допълнителните опции за S2000 Acuson.

Ефективна комуникация

Интелигентните комуникационни мрежи помагат на лекарите и специалистите да постигнат възможно най-добрата грижа за пациентите в Ethianum. HiMed CockPit, 15-инчов монитор с клавиатура, предоставя на пациентите тяхна собствена мултимедийна конзола, с телевизор, видео и достъп до Интернет до тяхното легло. Благодарение на персонализираната карта с чип, лекарите и специалистите имат сигурен достъп до чувствителна информация в болничната информационна система. Това оптимизира процесите в болницата, като допълнително се постига икономия на енергия, предоставя по-бърз достъп до най-новите данни за пациента и изглажда пътя към електронната болница. Нещо повече, Cockpit позволява на пациентите сами да контролират климата в своите стаи.
Всички данни се прехвърлят по Enterasys LAN и WLAN мрежа. Всички комуникации, от телефонните разговори до извикването на медицинската сестра, са основани на IP (Интернет протокол). Ethianum използва IP телефони от серията OpenStage и Gigaset като терминали в своите отдели. Те се славят като най-енергоспестяващите устройства от този тип на пазара.

Основна информация: Green+ Hospitals

Green+ Hospitals е програма на Siemens за привеждане на портфолиото от решения на компанията в сферата на здравеопазването към устойчивост. По този начин Siemens осигурява на своите клиенти природосъобразни решения наред с икономическа ефективност и високо качество за пациентите. Това означава, например, че Siemens помага на своите клиенти:

• да се съобразят с разпоредбите, свързани с емисии, и същевременно да отговорят на нарастващите цени на електроенергия и газ с нови решения;

• да отговорят на промените в системата за компенсации с оптимизирани работни процеси и по-голяма устойчивост;

• да създадат конкурентни предимства чрез по-високо качество и удобство за пациента.

Налице са три ключови приоритета, свързани с Green+ Hospitals, за гарантиране на дългосрочната инфраструктура в сектора на здравеопазването: съвместимост с околната среда, ефективност и качество.