Томосинтез: Грижите за гърдите вече са триизмерни

Сектор „Здравеопазване” на Siemens демонстрира своето триизмерно решение за томосинтеза, интегрирано в цифровата платформа за мамография Mammomat Inspiration. Гръдната томосинтеза комбинира триизмерни образи на гърди, което позволява откриване на тумори, дори ако те са скрити от припокриващи се тъкани. Това дава по-точна диагноза от преди и намалява броя на грешните положителни и отрицателни резултати. Решението се предлага от ноември 2009 г., като голям брой системи вече са инсталирани и се използват клинично в цял свят. Като част от интегрираното решение за томосинтеза, Siemens предлага syngo MammoReport, мултимодално работно място за гърди. За първи път в една работна станция се съчетават разчитане и изготвяне на рапорт на триизмерни образи за гръдна томосинтеза, триизмерни ултразвукови и МРТ изображения.