Уникална операция на тумор в мозъка бе извършена в София

В Секцията по неврохирургия на УМБАЛСМ „Пирогов” беше извършена уникална операция на злокачествен тумор в главния мозък на 60-годишна жена.

За първи път в България, екип под ръководството на проф. Стефан Габровски, доц. д-р Георги Поптодоров, д-р Николай Велинов, д-р Мария Лалева, д-р Петър Илков и анестезиологът д-р Иван Бенев, приложи с помощта на модерен операционен микроскоп със специфичен флуоресцентен модул техника, която позволява възможно най-добра интраоперативна визуализация на самия тумор.

За очертаване контурите на тумора е приложена 5-аминолевуленова киселина. Тя дава възможност за изобразяване, чрез флуоресценция на зоната на самия тумор и на инфилтрираната от него тъкан, поясни проф. Габровски.

Проектът е по 6-та рамкова програма на Министерството на науката и образованието, в сътрудничество с Института по анатомия в Берн, Швейцария и Катедрата по анатомия при Медицинския университет в София.

С финансиране по проекта е закупена необходимата апаратура и е създадена за първи път в България туморна тъканна банка.

За да се приложи тази техника се изисква много сериозна подготовка на операционния екип, на самия пациент и дори на операционната зала.

Ръководители на проекта са доц. д-р Георги Поптодоров и д-р Николай Велинов.

Двамата са специализирали в Грац, Австрия, и имат лиценз да извършват операции с това контрастно вещество.

Специалистите поясняват, че този метод е приложим само при операции на злокачествени тумори на главния мозък.

Проф. Стефан Габровски допълва, че методът позволява максимален радикализъм при отстраняването на тумора. Това е необходимо, защото е доказано, че лъче- и химиотерапията постигат оптимален резултат при радикално отстранени тумори.