„Breast Care Solutions” на Siemens на германския конгрес по рентгенология

Сектор „Здравеопазване" на Siemens представя най-новите си решения за ранно откриване и лечение на рак на гърдата на германския конгрес по рентгенология в Берлин. Решенията „Breast Care Solutions" включват различни методи на образна диагностика, като ултразвук, мамография и магнитно-резонансна томография (МРТ), които се допълват от иновативни софтуерни системи и решения за лабораторна диагностика. Siemens поставя специален акцент върху третото измерение: триизмерни образи на женски гърди, като се използват две от най-новите технологии на Siemens – автоматизиран скенер за обемно изобразяване на гърди (ABVS) с ултразвуковата система „Acuson S2000" и триизмерна томосинтеза с дигиталната система за мамография „Mammomat Inspiration". Те дават възможност на лекарите да открият много повече детайли от преди. Първите рентгенолози и болници в Европа и Азия вече работят с новите технологии. На отделен симпозиум на Siemens на тема „Лечение на гърдата", експерти ще изнесат доклади за иновативните възможности за диагностика и първоначалните им впечатления. Целта е по-точно и бързо диагностициране, както и подобряване на качеството на изследване и лечение за пациента.

Този мултимодален подход, който комбинира различните методи на образна диагностика като ултразвук, мамография, магнитно-резонансна томография, както и молекулярна образна диагностика, за борба със заболяванията на гърдата (сенология) придобива все по-голяма популярност сред лекарите. Новите технологии предоставят по-добро качество на образите и оптимизирани работни процеси, които подпомагат лекаря в работата му. В резултат на това по-голям брой пациенти могат да бъдат преглеждани за по-малко време. Иновациите допринасят и за намаляване на броя на биопсиите и подобряване на планирането на необходимите операции. Имунно-диагностичните тестове предоставят допълнителна информация относно курса на лечението.