143 новорегистрирани с ХИВ през 2010 г.

1252 е общият брой на официално регистрираните ХИВ-серопозитивни лица у нас към 25 ноември 2010 г. Реалният брой на инфектираните хора обаче е около 4000, сочат изчисленията на системата за научна оценка на епидемията, която разработи Програмата за СПИН на ООН (UNAIDS). Разликата в броя се дължи на продължителното отсъствие на видими симптоми при болестта - между 5 и 10 години. По тази причина една значителна част от хората не знаят, че са инфектирани. 
От началото на годината у нас са регистрирани 143 нови лица с ХИВ инфекция срещу 153 за същия период на миналата година. От новорегистрираните случаи 119 са мъже и 24 - жени.  Над 65% от тях са открити в 19-те кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН и от неправителствените организации, работещи с уязвимите групи. От началото на тази година в тях са изследвани общо 41 730 лица. 
Регистрираните ХИВ-позитивни лица са в много широки възрастови граници - от 15 до 66 години, като тази година се наблюдава критично понижаване на долната възрастова граница. Особено тревожен е фактът, че над 52% от новорегистрираните са млади хора на възраст между 15-29 години. 
Всички дейности по превенцията и лечението на болестта у нас се правят със съдействието на Националната програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Основната й цел е да допринесе за намаляване на новите случаи на инфектиране и подобряване на качеството на живот на хората с ХИВ/СПИН. 
Според пътя на инфектиране през 2009 г. се очертават две особено уязвими групи – 32% (46 лица) от новорегистрираните са инжекционно употребяващи наркотици, а 20% (30 лица)  са хомо/бисексуални мъже. 14% (20 лица) са открити като лежащо болни и в диференциално-диагностичен план. В сравнение с 2008 г. (22%) делът на тази група е по-малък, което показва, че все повече лица се насочват своевременно за консултиране и изследване за ХИВ. 
От началото на 2010 г. са регистрирани 4 ХИВ-позитивни бременни жени. Регистрирани са и 3 ХИВ- серопозитивни деца, родени от ХИВ-позитивни майки. Данните показват, че близо 60% от новооткритите през първите 11 месеца на 2010 г. лица са от София-град (45 лица) и региона на Пловдив (39 лица). Това са и регионите, които продължават да са с най-голям брой новорегистрирани през последните няколко години. Регистрирани са и ХИВ-позитивни лица в регионите: Пазарджик – 15 лица, Варна – 8 лица. В останалите региони са регистрирани по-малко от 5 лица. 
В общо разкритите 5 сектора за лечение на СПИН към 30.09.2009 г. специфична антиретровирусна терапия получават 360 лица, а общият брой на наблюдаваните лица е 609. За първата половина на 2010 г. неправителствените организации, предлагащи услуги по превенция на ХИВ сред уязвимите групи, достигат до 5 364 инжекционно употребяващи наркотици, 15 563 представители на ромска общност, 4 633 проституиращи жени и мъже, 3893 мъже с хомосексуална ориентация, 30 364 деца и млади хора в риск. 
У нас функционират и 7 нископрагови центъра за инжекционно употребяващи наркотици, нископрагова служба, която функционира като филиал на метадоновата програма към Областния диспансер за психични заболявания със стационар – Пловдив, 6 здравно-социални центъра, базирани в ромска общност, 2 дневни центъра за предоставяне на услуги на проституиращи, 3 кабинета за психо-социална подкрепа за хората, живеещи с ХИВ/СПИН и 12 мобилни медицински кабинета (ММК) към неправителствени организации за достигане до представителите на уязвимите групи и предоставяне на услуги за превенция на ХИВ и намаляване на рисковите практики.