147 мн. лв. получава здравеопазването ни по оперативна програма „Регионално развитие“

Ще получим 147 млн. лв. за инвестиции в здравеопазването, които ще бъдат предназначени за развитие и подобряване на достъпа до онкологична помощ, както и за преструктуриране на домовете за деца до 3 години (ДМСГД). Сумата е вследствие на положителната оценка на средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването от комисията по Оперативна програма „Регионално развитие”. 
13 многопрофилни болници за активно лечение от страната – МБАЛ от градовете Монтана, Велико Търново, Русе, Бургас, Сливен, Кърджали, Смолян, Благоевград, в това число и университетските в Плевен, Варна, Пловдив, Александровска в София и СБАЛО София ще кандидатстват за средства за развитие на онкологичното лечение. 
Три от изброените болници ще обслужват населението на национално ниво, за което са заделени 63 500 000 лв., а останалите 10 на областно, които ще разполагат със 73 500 000 лв. 
Средствата са предвидени за закупуване на апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания. 
В мрежа за обмен на информация ще са свързани националните и регионалните болници с цел да се улесни достъпа на пациентите до лъчелечение. 
От Министерство на здравеопазването уточняват, че болниците са подбрани според географското положение, наличието на медицински кадри, сграден фонд, хоспитализации и др., а апаратурата за всяка една е подбрана според наличностите и потребностите в региона. Проектите на 6 от болниците вече са готови и ще бъдат разгледани от оценителната комисия.  Предстои подаването на останалите 7.  След разглеждането на проектите на всички 13 лечебни заведения ще започне и усвояването на средствата, което се предвижда да стане до края на 2012 г. 
Освен това в Средносрочната рамкова инвестиционна програма се предвиждат 10 млн. лв. за финансиране на де-институционализирането на домовете за деца от 0 до 3 години. С тях ще се преструктурират домовете в Пазарджик, Кюстендил, Русе, Перник, София, Пловдив, Търговище, Монтана, Габрово.
Средствата ще се използват за ремонтирането на сградите на домовете. В тях след извеждането на децата в семейна среда ще се предоставят нови услуги за малчуганите. Например, ще се създадат дневни центрове, в които родителите на децата ще могат да ги оставят сутринта и да ги вземат вечер, докато са на работа.
През това време за децата ще се грижат опитни педагози и медицински специалисти.
Предвижда се откриването на здравни кабинети за безплатни консултации.
Освен това ще се създадат жилища за децата с увреждания, които не са получили шанс за връщане в биологичното им семейство или осиновяване. 
Допълнителни 16 млн. лв. от оперативна програма „Развитие на Човешки Ресурси” ще се използват за анализ на нуждите на децата, обучение на персонала и други.