5680 са подпомогнати за започване на ин-витро процедури

От създаването на „Фонд за асистирана репродукция" до края на м. юни 2010 г., над 8390 бездетни двойки са подали заявления за организационно и финансово подпомагане. Фондът беше създаден на 1.04.2009 г. Към момента разгледаните заявления от Фонда и Обществения съвет към него са над 8205. Над 5680 жени са получили организационно и финансово подпомагане за дейности по асистирана репродукция и са насочени към клиниките за започване на процедури по ин витро. Само през месец юни 2010 г. броят на постъпилите заявления е близо 570, разгледани са 505 молби, а връчените заповеди за подпомагане са близо 470.

Всеки ин-витро опит се финансира с до 5000 лв. за самата процедура и за необходимите лекарства. Фондът „Асистирана репродукция" финансира до 3 ин-витро опита за всяка една жена в 17-те медицински центъра, с които са сключени договори. Договори с Фонда могат да подпишат и всички медицински центрове, които имат акредитация от МЗ и разрешително за дейността „асистирана репродукция".

Фондът продължава ежедневно да приема заявления и да връчва заповеди за начало на процедури. След като бъдат приети, документите се обработват, като се следи за тяхната административно-техническа изрядност, преди да бъдат разгледани от Обществения съвет. Съветът се състои от 7 души, определени с решение на МС.