Високотехнологични дигитални мамографи ще бъдат доставени в 8 многопрофилни болници в страната

Многопрофилните болници за активно лечение (МБАЛ) в Русе, Монтана, Сливен, Благоевград, Велико Търново и Смолян, както и Университетските многопрофилни болници за активно лечение (УМБАЛ) в Пловдив и Плевен ще могат да разчитат на нови дигитални мамографи MAMMOMAT Inspiration на Siemens в борбата срещу най-разпространеното онкологично заболяване сред жените – ракът на гърдата. Апаратите са част от средносрочната инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването за модернизация на българските лечебни заведения, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Това стана ясно по време на среща на ръководството на сектор „Здравеопазване“ на Siemens с предсатвители на националните медии в страната. Според данни на Българския национален раков регистър, през 2010 г. ракът на гърдата формира 25,8% от всички ракови заболявания при жените. За същата година общо над 3 700 нови случая на рак на млечната жлеза са били регистрирани в България.

„За нас е изключителна радост, че имаме възможността да допринесем за борбата срещу това заболяване, което всяка година покосява хиляди жени. Редовната профилактика и използването на съвременна апаратура са ключови за справянето с онкологичните заболявания. Съвременната медицина е напреднала до такава степен, че в повечето случаи, при откриване на болестта в ранна фаза тя често може да бъде излекувана“, заявява Тодор Воденичаров, ръководител сектор „Здравеопазване“ на Siemens България.

Мамографите са от най-висок клас и са оборудвани с всички последни хардуерни и софтуерни технологии за намаляване дозата на облъчване на пациентите. Именно оптимизацията и намаляването на радиационното облъчване са основен приоритет на световните производители на медидицнска апаратура.

„Дозата на облъчване и качеството на образа зависят от техническата спецификация и настройка на съответната апаратура с йонизиращо лъчение, от техническия сервиз и от контрола на качеството, който се осъществява върху апаратите“, заявява проф. Женя Василева, експерт по радиационна защита в медицинското облъчване към Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ).

Контролът на качеството е един непрекъснат процес, който се извършва на всеки етап от монтажа и експлоатацията на съответния апарат. В този контрол участват доставчикът на апаратурата, който прави приемно изпитване при монтажа, медицинският физик на болницата, който минимум 1 път годишно трябва да изпитва всички важни параметри на апарата, а някои от тях да следи и по-често, заедно с рентгеновия лаборант по програма за контрол на качеството, както и от сервиза, който извършва ремонта на апаратурата.

„От особена важност за правилната и качествена работа на един медицински уред е добрата техническа поддръжка. Дори и най-качественият апарат в света може да бъде вреден и дори опасен, ако не е настроен и поддържан правилно и качествено. В момента се позволява при поддръжката и ремонта да се използват резервни части и софтуер с неясен произход. Изключително важно е сервизът да се извършва от производителя или от оторизиран негов представител, който може да гарантира качество. В противен случай се създават условия за влошаване качеството на съответната апаратура и се възпрепятства нейното правилно функциониране. Необходимо е по-ясно да се регламентират и по-ефективно да се контролират ремонтът и техническата поддръжка на медицинската апаратура в България“, заключава Тодор Воденичаров.

Новите мамогарфи MAMMOMAT Inspiration ще бъдат доставени и монтирани от Siemens във всичките осем болници в страната до края на годината.

Category: