Иновативни решения за кардиологията

Новият скенер за позитронно-емисионна томография/компютърна томография (ПЕТ/КТ) Biograph mCT Flow на Siemens

В помощ на пациентите, лекарите и здравния персонал, Siemens разработи продукти и решения, специално пригодени за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания. Те включват нов сърдечен катетър, клинични ИТ приложения за компютърна томография и магнитно-резонансна образна диагностика, както и нова система за сърдечна молекулярна образна диагностика.

По данни на Световната здравна организация (СЗО), броят на хората, които умират от сърдечно-съдови заболявания, ще се увеличи до около 23,3 милиона в световен мащаб до 2030 г. Тези заболявания, които включват коронарна болест на сърцето (КБС) и мозъчен инсулт, вече представляват най-честата причина за смърт в светa. Siemens разработи много нови кардиологични решения и демонстрира силата на иновациите си на тазгодишния конгрес на Европейското дружество по кардиология (ЕОК) в Амстердам, Холандия.

Новият скенер за позитронно-емисионна томография/компютърна томография (ПЕТ/КТ) Biograph mCT Flow се предлага с две функции в областта на сърдечно-съдовите медицински грижи. Функцията HD Cardiac, с помощта на технология за двойно синхронизиране позволява на лекарите за пръв път да минимизират влиянието на  движенията, предизвикани от дишането и сърдечната дейност на пациента

Нов интракардиален катетър за ехокардиография

Siemens за пръв път предлага обемна интракардиална ехокардиография (ИКЕ) в реално време с ултразвуковия катетър Acuson AcuNav V. ИКЕ в реално време предлага висококачествена образна диагностика без облъчване по време на интервенционални процедури. Катетърът Acuson AcuNav V е особено полезен по време на транскатетърно поставяне на аортна клапа (ТПАК) – високорискова процедура, която често се прилага на пациенти, които не могат да понесат рисковете и усложненията, свързани с обща анестезия и механична вентилация.

Кардио изследване с  МР  за по-малко от 30 минути

Диагностиката на сърце с магнитен резонанс осигурява подробна информация за морфологията и функционирането му. Тя също така предоставя визуализация на миокардното кръвоснабдяване, отоци или съединителна тъкан в контекста на диагностициране на коронарно сърдечно заболяване или различни възпаления на миокарда.

Софтуерното приложение Cardiac Dot Engine на Siemens дава възможност на лекарите да прегледат сърцето в детайли за много кратък период от време. Софтуерът предоставя стандартизирани клинични протоколи, които се адаптират за всеки отделен пациент за по-бърз преглед. Това включва дихателни тестове, мониторинг на пулса, планиране на прегледа и коригиране на обема на контрастното вещество спрямо теглото и възрастта на пациента. Стандартизираните протоколи позволяват резултатите да бъдат възпроизведени бързо. Това означава, че цялостен преглед на сърцето може да се извърши за по-малко от 30 минути, а не за един час, както е обикновено.

КТ софтуер подобрява точността на ТПАК процедури

Компютърната томография осигурява поддръжка на минимално инвазивното транскатетърно поставяне на аортна клапа (ТПАК). Siemens разработи нов софтуер, който помага на лекарите да определят точния размер на клапата за пациента и да установят точния ъгъл, под който новата клапа трябва да бъде поставена дори преди интервенцията в лабораторията за сърдечна катетеризация. Това спестява време и намалява нужната доза контрастно вещество за пациента по време на интервенцията, тъй като важната информация е вече налична.

Комбинацията със скенера Somatom Definition Flash предлага и друга голяма полза за по-възрастните и по-слаби пациенти. Те често страдат от нарушена функция на бъбреците и са подложени на риск от появата на бъбречна недостатъчност в най-лошия случай, ако се използват големи дози контрастно вещество. Със Somatom Definition Flash,при сканиране са нужни само 40мл контрастно вещество, за да получи лекарят цялата необходима информация. Традиционните скенери може да изискват повече от едно сканиране и до 150мл контрастно вещество.

 

 

 

 

 

 

Category: