Минимално излагане на радиация осигурява висококачествени КТ образи

Siemens увеличи чувствителността на детекторите за компютърна томография до безпрецедентно ниво

Siemens повиши чувствителността на своите детектори за компютърна томография (КТ) до безпрецедентно ниво с разработването на детектори от ново поколение. Новите детектори Stellar могат да генерират образи с много високо качество, по-ниски дози на облъчване и 80 процента по-ниска консумация на енергия.

Компютърните томографи (скенери) са оборудвани с една или две рентгенови тръби, които се въртят около пациента. Срещу всяка тръба е позициониран детектор. Костите и телесните тъкани пропускат рентгеновите лъчи в различна степен. Детекторите регистрират рентгеновите лъчи и ги преобразуват в цифрови сигнали и образи.

Скенер, оборудван със Stellar детектор, като например SOMATOM Definition Flash, може да направи пълно сканиране на сърцето за по-малко от една трета от секундата и то с резолюция от 0,30 милиметра. Излагането на радиация е редуцирано в значителна стапен. Благодарение на по-бързото сканиране, пациентите могат да бъдат прегледани, без да се налага да приемат бета-блокери за понижаване на сърдечния ритъм. Хората с наднормено тегло също могат да бъдат прегледани по-лесно, защото детекторите осигуряват добри образи, дори ако рентгеновите сигнали са изключително отслабени от дебели слоеве мастна тъкан. Същото важи и за изследвания, при които ниската доза на радиация е от изключително значениe като тези при деца и бременни жени.

Ключът към постигането на такова високо ниво на чувствителност е изцяло новата сензорна технология. КТ детекторът съдържа сцинтилаторни кристали, които първо преобразуват входящите рентгенови лъчи във видима светлина. Фотодиоди след това преобразуват светлината в аналогов електрически сигнал, който впоследствие се дигитализира. Заедно с глобалното изследователско подразделение „Корпоративни технологии“ на Siemens и производителя на микрочипове AMS, сектор „Здравеопазване“ на Siemens разработи чип с интегрална схема, както и фотодиоди и аналогово-цифрови преобразуватели.

Category: