Лично здраве

20 July 2010

Siemens представя високотехнологични ултразвукови решения

По-големият обем информация, ефективният работен процес и интелигентните клинични приложения издигат грижите за пациента на ново равнище. На Европейския конгрес по радиология (ECR) 2010 г. във Виена, сектор „Здравеопазване" на Siemens представи иновативните си ултразвукови решения. Акцентът през тази година е новата версия на ултразвуковата система Acuson S2000, която представлява значителен напредък в областта на технологията ARFI за откриване и количествено определяне на тъкани.

20 July 2010

Софтуер като услуга: Siemens предлага CAD приложение за рентгенография чрез Интернет

Сектор „Здравеопазване" на Siemens представя софтуер като услуга (SaaS) модел за дигитална рентгенография. Абонатите на syngo CXR CAD с дигитални апарати за рентгенография, като Ysio и AXIOM Aristos могат да получат CAD резултати чрез обработка от разстояние (remote processing). Потребителите могат да се абонират за CAD приложението, което обработва рентгенографии, за да помогне на лекарите да откриват потенциални възли в белите дробове, без да се добавя хардуер към апарата.

20 July 2010

Софтуер като услуга: Siemens предлага CAD приложение за рентгенография чрез Интернет

Сектор „Здравеопазване" на Siemens представя софтуер като услуга (SaaS) модел за дигитална рентгенография. Абонатите на syngo CXR CAD с дигитални апарати за рентгенография, като Ysio и AXIOM Aristos могат да получат CAD резултати чрез обработка от разстояние (remote processing). Потребителите могат да се абонират за CAD приложението, което обработва рентгенографии, за да помогне на лекарите да откриват потенциални възли в белите дробове, без да се добавя хардуер към апарата.

20 July 2010

Excel Edition на Siemens: достъпна ефективност в 16 и 64-срезовата компютърна томография

На Европейския конгрес по радиология (ECR) 2010 г., сектор „Здравеопазване" на Siemens представи своя Excel Edition за компютърна томография. С отлично съотношение между цена и качество, новата серия скенери ще помага на болниците и здравните заведения по целия свят да влязат в света на компютърната томография.

20 July 2010

Excel Edition на Siemens: достъпна ефективност в 16 и 64-срезовата компютърна томография

На Европейския конгрес по радиология (ECR) 2010 г., сектор „Здравеопазване" на Siemens представи своя Excel Edition за компютърна томография. С отлично съотношение между цена и качество, новата серия скенери ще помага на болниците и здравните заведения по целия свят да влязат в света на компютърната томография. Продуктът Somatom Emotion Excel Edition е базиран на Somatom Emotion, 16-срезов компютърен томограф, чиито качества са доказани многократно от големия брой инсталирани системи.

Страници