Иновации и открития - Иновации

21 May 2015

Нуклеарната медицина и хибридните апарати – нова ера в образната диагностика

„Благодарение на хибридните образни методи е възможно е да се диагностицира заболяването в най-ранен функционален стадий“, сподели проф. д-р Ирена Костадинова, дмн, национален консултант по нуклеарна медицина

Какво е състоянието на нуклеарната медицина (НМ) и на хибридната образна диагностика у нас в сравнение с развитието им в други страни?

Какви са предимствата на хибридната образна диагностика и какви предизвикателства стоят пред НМ в България?

04 May 2015

FDA одобрява гръдна томосинтеза за мамографска платформа на Siemens

  • MAMMOMAT Inspiration с томосинтеза повишава диагностичната прецизност при мамографски скрининг

  • Апаратът разполага с широкоъгълна томосинтеза до 50 градуса

 

05 February 2014

В Световния ден за борба с рака Специализираната болница по онкология официално представи новия SPECT-СT

С нов, високотехнологичен апарат SPECT-CT разполага най-голямата специализирана болница за активно лечение по онкология (СБАЛО). Новият високо технологичен апарат, доставен и инсталиран от Siemens, бе официално представен днес, когато се отбелязва Световният ден за борба с рака.

24 January 2014

Иновативни решения за кардиологията

Новият скенер за позитронно-емисионна томография/компютърна томография (ПЕТ/КТ) Biograph mCT Flow на Siemens

В помощ на пациентите, лекарите и здравния персонал, Siemens разработи продукти и решения, специално пригодени за диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания. Те включват нов сърдечен катетър, клинични ИТ приложения за компютърна томография и магнитно-резонансна образна диагностика, както и нова система за сърдечна молекулярна образна диагностика.

02 December 2013

Нова версия на софтуер от Siemens предлага диагностика с повишена анатомична интелигентност

Сектор Здравеопазване на Siemens разработи версия VA30 на своя софтуер за рутинно 3D и специализирано разчитане syngo.via, която представя  нови приложения и функционалности, ускоряващи и улесняващи работния процес на потребителите. Софтуерът „разбира“ човешката анатомия и подготвя изображенията за диагностика.

Страници