Лично здраве

20 July 2010

Софтуерът за разчитане на образи подобряват клиничната ефективност

Със syngo.via, новият софтуер за визуализация на Siemens за професионално мултимодално разчитане на клинични случаи, се поставя специален акцент върху ефективността на разчитане чрез автоматизирана подготовка на отделните случаи и структурирана навигация при случаи от различни клинични специалности, в това число кардиология, онкология, и неврология.

20 July 2010

Нови функционални приложения показват притока на кръв в мозъка

Със syngo Neuro PBV IR (паренхимен кръвен обем, интервенционален пакет), сектор „Здравеопазване" на Siemens създаде за първи път ново приложение за интервенционална радиология, което позволява следене на паренхимния приток на кръв по време на минимално инвазивни интервенции в мозъка. Тази функция помага на неврорентгенолозите в лечението на пациентите с инсулт, като показва състоянието на мозъчната тъкан директно на ангиографа.

20 July 2010

Siemens представя високотехнологични ултразвукови решения

По-големият обем информация, ефективният работен процес и интелигентните клинични приложения издигат грижите за пациента на ново равнище. На Европейския конгрес по радиология (ECR) 2010 г. във Виена, сектор „Здравеопазване" на Siemens представи иновативните си ултразвукови решения. Акцентът през тази година е новата версия на ултразвуковата система Acuson S2000, която представлява значителен напредък в областта на технологията ARFI за откриване и количествено определяне на тъкани.

20 July 2010

Софтуер като услуга: Siemens предлага CAD приложение за рентгенография чрез Интернет

Сектор „Здравеопазване" на Siemens представя софтуер като услуга (SaaS) модел за дигитална рентгенография. Абонатите на syngo CXR CAD с дигитални апарати за рентгенография, като Ysio и AXIOM Aristos могат да получат CAD резултати чрез обработка от разстояние (remote processing). Потребителите могат да се абонират за CAD приложението, което обработва рентгенографии, за да помогне на лекарите да откриват потенциални възли в белите дробове, без да се добавя хардуер към апарата.

20 July 2010

Софтуер като услуга: Siemens предлага CAD приложение за рентгенография чрез Интернет

Сектор „Здравеопазване" на Siemens представя софтуер като услуга (SaaS) модел за дигитална рентгенография. Абонатите на syngo CXR CAD с дигитални апарати за рентгенография, като Ysio и AXIOM Aristos могат да получат CAD резултати чрез обработка от разстояние (remote processing). Потребителите могат да се абонират за CAD приложението, което обработва рентгенографии, за да помогне на лекарите да откриват потенциални възли в белите дробове, без да се добавя хардуер към апарата.

Страници