Siemens представя иновации в образната диагностика

Едно от най-важните предизвикателства пред болниците и здравните заведения е оптимизирането на работните процеси. Все по-голямо количество данни от различни модалности трябва да бъдат оценени за все по-малко време. Освен това, качеството на грижите за пациентите би трябвало да се подобри и в същото време разходите за здравеопазване трябва да бъдат намалени. Под мотото „Образи, по моя начин" сектор „Здравеопазване" на Siemens представи на Европейския конгрес по радиология (ECR) 2010 г. последните си иновации в образната диагностика, предназначени да отговорят на тези изисквания. Ето няколко примера: Syngo.via, нов софтуер за образна диагностика, подпомага работата на лекаря с работни процеси и планиране в зависимост от симптоматиката. Тук концепцията клиент-сървър предоставя необходимата ефективност на разходите и отвореност чрез отказването от използваната досега скъпа философия на работната станция. Друга иновация е Syngo.plaza, първата система за архивиране на изображения и комуникация (PACS) на Siemens, съчетаваща двуизмерна, триизмерна и четириизмерна диагностика на една-единствена работна станция, което допринася за по-добра оценка на образите, получени от различни модалности. Освен това, Siemens представя нови системи за магнитно-резонансна томография (МРТ) Magnetom Aera (1.5 Tesla) и Magnetom Skyra (3 Tesla). Те съчетават иновационна матрица за обща визуализация (TIM) 4G технология и DOT технология за увеличаване на производителността на процеса на сканиране с до 30 процента. Чрез Syngo.via, прегледите могат да бъдат разчетени по-ефективно и информацията може да бъде използвана за по-нататъшното лечение по-бързо и по-удобно. Новият софтуер прави приложенията за магнитен резонанс достъпни в работния процес, така че информацията може да бъде получена от различни локации и съответно споделена с клиничните партньори. Планиране на протоколите може да се извърши и чрез отдалечен достъп. В този случай, цялата необходима информация се прехвърля автоматично на магнитно-резонансния томограф.