Диагностика и Профилактика

Siemens представя високотехнологични ултразвукови решения

По-големият обем информация, ефективният работен процес и интелигентните клинични приложения издигат грижите за пациента на ново равнище. На Европейския конгрес по радиология (ECR) 2010 г. във Виена, сектор „Здравеопазване" на Siemens представи иновативните си ултразвукови решения. Акцентът през тази година е новата версия на ултразвуковата система Acuson S2000, която представлява значителен напредък в областта на технологията ARFI за откриване и количествено определяне на тъкани. В съчетание с триизмерния скенер за обемно изобразяване на гърди (ABVS), S2000 Acuson е особено подходящ за диагностика на рак на гърдата при жени с плътна тъкан на гърдите. Освен това, Siemens представи най-новата си ултразвукова система от среден клас, Acuson X300 Premium Edition (PE) за рутинни клинични изследвания. Благодарение на все по-доброто получаване на образи, лекарите могат да диагностицират при по-кратка продължителност на прегледа.

Софтуер като услуга: Siemens предлага CAD приложение за рентгенография чрез Интернет

Сектор „Здравеопазване" на Siemens представя софтуер като услуга (SaaS) модел за дигитална рентгенография. Абонатите на syngo CXR CAD с дигитални апарати за рентгенография, като Ysio и AXIOM Aristos могат да получат CAD резултати чрез обработка от разстояние (remote processing). Потребителите могат да се абонират за CAD приложението, което обработва рентгенографии, за да помогне на лекарите да откриват потенциални възли в белите дробове, без да се добавя хардуер към апарата. При syngo CXR CAD абонамента, вече не е необходимо да се инсталира отделна работна станция в клиниката или кабинета и обработката се осъществява външно на сървър, собственост на Siemens. Потребителите имат автоматичен достъп до актуализации на syngo CXR CAD абонамента.

Софтуер като услуга: Siemens предлага CAD приложение за рентгенография чрез Интернет

Сектор „Здравеопазване" на Siemens представя софтуер като услуга (SaaS) модел за дигитална рентгенография. Абонатите на syngo CXR CAD с дигитални апарати за рентгенография, като Ysio и AXIOM Aristos могат да получат CAD резултати чрез обработка от разстояние (remote processing). Потребителите могат да се абонират за CAD приложението, което обработва рентгенографии, за да помогне на лекарите да откриват потенциални възли в белите дробове, без да се добавя хардуер към апарата. При syngo CXR CAD абонамента, вече не е необходимо да се инсталира отделна работна станция в клиниката или кабинета и обработката се осъществява външно на сървър, собственост на Siemens. Потребителите имат автоматичен достъп до актуализации на syngo CXR CAD абонамента.

Excel Edition на Siemens: достъпна ефективност в 16 и 64-срезовата компютърна томография

На Европейския конгрес по радиология (ECR) 2010 г., сектор „Здравеопазване" на Siemens представи своя Excel Edition за компютърна томография. С отлично съотношение между цена и качество, новата серия скенери ще помага на болниците и здравните заведения по целия свят да влязат в света на компютърната томография. Продуктът Somatom Emotion Excel Edition е базиран на Somatom Emotion, 16-срезов компютърен томограф, чиито качества са доказани многократно от големия брой инсталирани системи. Somatom Definition АS (адаптивен скенер) Excel Edition е достъпна версия на скенера от висок клас, 64-срезовия Somatom Definition АS. Решението комбинира всеобхватно портфолио от характеристики за минимизиране на доза на облъчване, което включва и така наречения адаптивен щит срещу облъчване (Adaptive Dose Shield), показал забележителни клинични резултати и високотехнологични клинични приложения. И двата модела компютърни томографи ще излязат на световния пазар през май 2010 г.

Excel Edition на Siemens: достъпна ефективност в 16 и 64-срезовата компютърна томография

На Европейския конгрес по радиология (ECR) 2010 г., сектор „Здравеопазване" на Siemens представи своя Excel Edition за компютърна томография. С отлично съотношение между цена и качество, новата серия скенери ще помага на болниците и здравните заведения по целия свят да влязат в света на компютърната томография. Продуктът Somatom Emotion Excel Edition е базиран на Somatom Emotion, 16-срезов компютърен томограф, чиито качества са доказани многократно от големия брой инсталирани системи. Somatom Definition АS (адаптивен скенер) Excel Edition е достъпна версия на скенера от висок клас, 64-срезовия Somatom Definition АS. Решението комбинира всеобхватно портфолио от характеристики за минимизиране на доза на облъчване, което включва и така наречения адаптивен щит срещу облъчване (Adaptive Dose Shield), показал забележителни клинични резултати и високотехнологични клинични приложения. И двата модела компютърни томографи ще излязат на световния пазар през май 2010 г.

Страници