Здравна система

България на пето място в ЕС по качество на водите за къпане

България е на пето място от всички страни-членки по процент на съответствие (90,3%) на водите за къпане след Гърция, Кипър, Франция и Малта. Това се посочва в публикувания обобщен доклад на Европейската комисия (Европейската агенция по околна среда) за качеството на водите за къпане в Европейския съюз за сезон 2009 г. Документът е публикуван през първата половина на м. юни 2010г.

На пресконференция по този повод в Министерство на здравеопазването беше посочено, че това е висока оценка за България с оглед прилагането на по-строгите препоръчителни изисквания на европейското законодателство. В пресконференцията участваха главният държавен здравен инспектор д-р Тенчо Тенев и д-р Димитър Димитров – началник отдел „Държавен здравен контрол" в МЗ.

НЗОК с 220 млн. лв. повече за 2010

С 220 милиона лева ще бъде увеличена разходната част на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, стана ясно от приетия днес законопроект за актуализация на бюджета на НЗОК за 2010 г. от парламентарните комисии по бюджет и финанси и здравеопазване.

Средствата за болничната помощ ще се увеличат със 178 млн. лв. От допълнителни приходи от здравноосигурителни вноски се предвиждат нови постъпления за здравната каса от 40 млн. лева. Тринадесет милиона лева ще се заделят за трансфер от здравното министерство.

Актуализацията на бюджета за здравеопазване е приета почти единодушно от страна на депутатите, за разлика от Българския лекарски съюз и Конфедерация „Защита на здравето", които се обявиха против.

Според председателя на лекарското съсловие д-р Цветан Райчинов, гласуваните пари ще покрият нуждите за болнична помощ само до месец октомври. Според него трябва да се отделят още 120 млн. лева, за да се избегне нова актуализация на бюджета на касата за тази година.

Лечението на пациенти с диабетна полиневропатия е осигурено

МЗ не обмисля отпадането на клинична пътека №8 за диабетната полиневропатия, а преместването на дейността от болниците за активно лечение и извършването й в извънболничната помощ.

На проведените по областите срещи на министър Анна-Мария Борисова за обсъждане на регионалните здравни карти и преструктурирането на болничната помощ беше посочено, че лечението на диабетната полиневропатия не би следвало да бъде същинска дейност на болниците за активно лечение може да се извършва с протокол за процедура в извънболничната помощ. Според МЗ, болничните отделения трябва да се занимават с присъщата им дейност и с острите случаи на заболяването, а не с текуща, поддържаща, профилактична дейност.

Промени в подбора на специализанти по медицина

Специализацията да започне веднага след дипломирането е европейска практика, която е доказала своята роля, каза проф. Борисова на среща с новоучредената Асоциация „Български лекари за европейски стандарт на специализация". Според министърът на здравеопазването това е важен фактор за стабилността на здравната система.

При изработването на Националната здравна карта от министерството се сблъскват с данни за дефицит на лекари от определени специалности в дадени райони, което налага промени в подбора на специализанти. Осезаема липса се изпитва за специалности като „спешна медицина". Нормативната уредба дава възможност работата в Спешните центрове да се счита за база за тази специалност, поясни проф. Борисова.

Проф. Ана-Мария Борисова постави въпроса за създаване на възможности на специални условия за специализации на лекари срещу ангажимент да продължат да работят на съответното място след квалификацията.

Младите лекари на свой ред направиха предложения за подобряване статута на специализантите към здравния министър, като показаха, че държат на вече приетите договорености - признаване на периода на специализация за трудов стаж, право на отпуск по болест, майчинство, годишен отпуск, осигуровки.

Очаква се подобряването на възнагражденията при платените специализации да се реши с промените в Закона за лечебните заведения, обсъждани в Народното събрание.

Още 24 одобрени молби във Фонда за лечение на деца

13 деца ще пътуват за лечение в чужбина, на други 11 ще бъде осигурено лечение или дофинансиране на лечение в България, реши Общественият съвет към Фонда за лечение на деца след разглеждането на молби за този месец. Стойността на лечението общо на 24-те деца възлиза на 260 011 лева.

Децата, които ще се лекуват в България са с ендокринни, неврологични и заболявания на опорно-двигателния апарат.

За лечение на заболявания като саверном на мозъчния ствол, съдова молформация, субглотична стеноза, портална хипертония и др. са одобрените молби за лечение в чужбина. За генетично изследване в Белгия ще пътува едно дете.

От началото на 2010 г. Общественият съвет на Фонда е утвърдил 132 заявленията за организационно и финансово подпомагане лечението и диагностиката на деца.

До 23 пациенти приемат болниците ни на денонощие

За 265 работни дни лечебните заведения в страната са приемали от 3 до 23 пациенти за денонощие, стана ясно от проверките на Изпълнителната агенция „Медицински одит" към Министерство на здравеопазването. Данните бяха изнесени на кръглата маса на тема: „Състояние, проблеми и тенденции в развитието на инвазивната кардиология", на която също така се изясни, че отделенията по инвазивна кардиология отговарят на стандарта.Най-често допусканият пропуск на съответните клиники е, че не извършват изследване на кръвна група на пациентите и не водят регистър на усложненията след оперирането им и вътрешно болнична смъртност.

По думите на проф. Иван Миланов, заместник-министър на здравеопазването, в практиката у нас се наблюдава прекалено често обръщане към методите на инвазивните процедури за сметка на традиционните методи на лечение, което показва възможността да се извърши ревизия на стандарта по кардиология и клиничните пътеки по кардиология.

По отношение на несъгласията от страна на лекари и пациентски организации относно здравната карта според проф. Миланов по-висок резултат ще даде диалогът между институциите и лекарите, особено имайки предвид че тя е в процес на изработване и договаряне, вместо протестите. Според него целта на преструктурирането в здравната система е лечебните заведения в страната да функционират по европейски стандарти.

Проф. Генчо Начев, директор на болница „Св. Екатерина" изрази мнение на кръглата маса, че с организирането на мероприятия, при които само се говори по принцип, в здравеопазването няма да настъпи подобрение.

Министърът на здравеопазването разговаря с протестиращите

Проф. д-р Ана-Мария Борисова излезе от текущо заседание в Министерски съвет и се срещна с протестиращите пациенти и лекари пред Министерски съвет по настояване на министър-председателя Бойко Борисов.

С думите, че протестът се обявява в защита правото на пациента срещу здравните осигуровки, които плаща да получава медицински грижи, Теодора Захариева, председател на Федерация Български пациентски форум, посрещна министърът на здравеопазването. Пациентите се обявяват срещу потъването на средствата в консолидирания бюджет на държавата и въвеждането на делегирани бюджети. Теодора Захариева настоя за среща с министър-председателя, на която да се получат ясни отговори по отношението на здравната реформа.

Проф. Борисова обясни пред протестиращите, че здравната система се налага да бъде реформирана, за да работи здравеопазването и че реформата обхваща цялата здравна система като се стартира с преструктуриране на болничната и извънболнична помощ и въвеждане на електронно здравеопазване, а делегираните бюджети са само част от цялостната картина на промени.

На въпросите колко време ще продължи реформата, проф. Борисова подчерта, че за това е необходимо време и даде примери с други европейски държави. По думите й диагностично свързаните групи в Германия се въвеждат в продължение на 10 години, а в Португалия – 5, което е най-краткият срок. „Ние сме започнали подготвителния период и вече сме свършили една трета от подготвителната работа, стандартите са готови", каза здравният министър.

От юли месец започва подготовката и за методичните указания по всяка специалност заедно с научните дружества, което ще постави началото на подготовката на диагностично свързаните групи, поясни още проф. Борисова.

На изказаните притеснения от Теодора Захариева какво ще се случи с българския пациент, докато реформата приключи, проф. Борисова отговори, че той ще бъде обгрижен и се отправи към Министерски съвет с декларациите на протестиращите, с ангажимента да ги представи на министър-председателя Бойко Борисов. Последните й думи бяха: „ Всеки добър мениджър ще се справи с делегираните бюджети. Той ще приема болни, които трябва да бъдат приети и няма да приема болни, които просто правят пътеки."

Oсновното лечение на болните от паркинсон е осигурено изцяло

Основното лечение на пациентите с болестта на Паркинсон е осигурено изцяло със средства от обществения фонд. Намалено е нивото на реимбурсация на лекарствените продукти, отнасящи се за допълващата терапия. Това решение на Комисията по позитивен лекарствен списък е взето на базата на мотивирано предложение, постъпило от НЗОК. Със свое решение №51 от 18.02.2010 г. и на основание писмо от Националната здравноосигурителна каса вх. № 31-00-2/05.02.2010 г., Комисията по позитивния лекарствен списък (КПЛС) допусна промяна в нивото на заплащане на някои лекарствени продукти, между които и такива за допълнително лечение на Болестта на Паркинсон. Решението бе обжалвано пред Комисията по прозрачност от граждани, фирми и пациентски организации. По жалба на Сдружението за достоен живот на паркинсониците в България, както и на едно физическо лице, бяха образувани производства пред Административния съд – София град. Съдът се произнесе с определение за прекратяване и препращане на преписката към Комисията по прозрачност, което е обжалвано от Сдружението пред ВАС. По част от подадени жалби Комисията по прозрачност се произнесе с решения, с които остави жалбите без разглеждане поради липса на правен интерес и поради липса на годно основание. По други жалби решението е отменено по отношение на определени лекарствени продукти поради обстоятелството, че при произнасянето си КПЛС не е направила необходимата оценка по реда на чл.19 от Наредбата за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък. На свое заседание от 27.05.2010 г. КПЛС е разгледала решенията на Комисията по прозрачност, както и мотивите, посочени в тях, направила е необходимата оценка по реда на чл. 19 от цитираната наредба и е потвърдила решението си, с което се намалява нивото на реимбурсация на лекарствените продукти за допълнително лечение на Болестта на Паркинсон.

министър Борисова: е-здравеопазванеto променя цялата здравна система

Въвеждането на електронното здравеопазване е важен фактор за успеха на предстоящите трудни реформи в областта на здравеопазването. С неговото прилагане се променя коренно начина на работа на цялата здравна система като се въвежда ред и дисциплина и МЗ изцяло подкрепя усилията за иновации в здравеопазването. Това заяви министър Анна-Мария Борисова в приветствието си към участниците в Националната конференция, посветена на прилагането на работещи модели за информационно-комуникационни технологии в здравния сектор и ИТ управление на болничния сграден фонд. Съорганизатори на форума са МЗ и парламентарната Комисия по здравеопазване. Наред с ИТ моделите за управление на ресурсите, ключово значение имат електронната карта, електронното досие и електронната рецепта като елементи от единен механизъм за постигане на ред и прозрачност по цялата верига. Българското общество е най-заинтересовано от промените в здравеопазването и ще подкрепи политиката на МЗ за прилагане на утвърдени европейски модели, създаващи яснота и регламент в полза на пациентите, подчерта проф. Борисова.

В Стара Загора откриха Център за ранна медико-социална интервенция

С откриването на нов Център за ранна медико-социална интервенция посрещнаха Деня на детето – 1 юни в Дома за медико-социални грижи в Стара Загора.

На освещаването и празника присъстваха областният управител Йордан Николов и заместникът му Галина Стоянова. Те поднесоха поздравления на директора д-р Георги Узунов и екипа му, подариха топки за игра на децата от дома. В приветствието си Николов подчерта, че е впечатлен от направеното в Дома за 35-те години от съществуването му и увери, че винаги е готов да съдейства в рамките на правомощията си, за успешното продължаване на неговата мисия- да предоставя висококвалифицирана здравна и социална помощ и да утвърждава здраве.

Областният управител и кметът на Стара Загора проф. Светлин Танчев прерязаха лентата на Центъра за ранна медико-социална интервенция. В него ще работят 13 специалисти за ранната диагностика на социално-значими, тежки и наследствени заболявания. Услугите са напълно безплатни за пациентите, защото се финансират изцяло от държавния бюджет.

Домът за медико-социални грижи в Стара Загора е акредитирано лечебно заведение в системата на Министерството на здравеопазването и водещо в системата на медико-социалните грижи за деца. Той разполага с 230 легла и оттам ежегодно преминават поне 170 деца. Разкрито е отделение за недоносени деца и Дневен център.

Страници