Иновации

Siemens придоби всички активи на американския производител на ултразвуково оборудване Penrith Corporation

Сделката разширява портфолиото от ултразвукови системи на Siemens и открива нови бизнес сегменти

Сектор Здравеопазване на Siemens обяви, че компанията е сключила окончателно споразумение за придобиване на всички активи на Penrith Corporation. Производителят на интегрирани ултразвукови системи за образна диагностика се намира в Плимут-Мийтинг, Пенсилвания, САЩ. Покупката ще позволи на Siemens да предложи нови и подобрени възможности за диагностика.

„Това придобиване дава уникалната възможност на Siemens да предложи нови, пълноценни решения на пазара на ултразвукови системи и да разшири присъствието си в атрактивни бизнес сегменти. Чрез това придобиване Siemens преследва стратегическите си цели, обявени чрез „Програма 2013”, за увеличаване конкурентоспособността и иновативната мощ на сектор Здравеопазване, заяви Джефри Бънди, главен изпълнителен директор на бизнес подразделението за ултразвукови системи на сектор Здравеопазване на Siemens.

„Изключително се радваме да се присъединим към сектор Здравеопазване на Siemens. Нашето портфолио и технологичен опит в минитюаризацията на ултразвукови устройства ще засили способността на Siemens да разработва авангардни технологии и бъдещи революционни иновации, които развиват и разширяват ролята на ултразвука в медицината – по-специално, иновации, които са съобразени с нуждите и средствата на различните пазари.”, заяви Майкъл Г. Кенън, президент на Penrith Corporation.

Представена от сектор Здравеопазване на Siemens, през ноември 2011 г., „Програма 2013” е двугодишна глобална инициатива за по-нататъшно укрепване на иновативната сила и конкурентоспособността на сектор Здравеопазване. Конкретни мерки ще бъдат осъществени в четири области на действие: иновации, конкурентоспособност, регионално въздействие и развитие на работната сила.

Category: 

Иновативен технологичен процес на рециклиране в Siemens осигурява ценна суровина за производството на компютърни томографи

Специалистите от Siemens са разработили иновативен технологичен процес на рециклиране, при който се получава изключително рядка и ценна суровина за производство в областта на компютърната томография. Става дума за суровинатагадолиний. Това е изключително труден за намиране и добив метал, което го прави и изключително скъп.

Като гадолиниев оксид в силно пречистена форма, гадолиният е в основата на производството на т.нар. сцинтилационна керамика, която се използва за направата на сензори и детектори в компютърната томография. Детекторите са тези, които превръщат рентгеновите лъчи в светлина и затова, наред с рентгеновите тръби, те определят качеството на скенера.

Прахът първоначално се компресира при налягане до 30 тона, за да се образува керамика. Тази керамика впоследствие се нарязва и смила до получаването на тънки парчета за направата на сензорите. Този процес създава отпадъци под формата на стружки и каша. Siemens произвежда около 2 000 детектора всяка година във Форххайм, Германия, което води до над един тон от този вид отпадъци годишно. Kато се има предвид стойността на съдържащия се в тях материал, изхвърлянето им би било прахосване. Затова целият този отпадъчен материал се събира, разделя се на различни видове отпадъци и се обработва до получаването на скъпата суровина. Гадолиниевите съединения се използват също и в микровълновите технологии, плоските екрани и др.

С течение на времето тези систематични, непрекъснати процеси водят до постоянни и често поразителни подобрения и иновации. По този начин стандартизираното използване на гадолиниев оксид беше намалено с почти 70% в рамките на осем години чрез повишаване на производствената ефективност.

Компютърна томография в сектор Здравеопазване предлага и много други примери. Новият модел Somatom Definition Flash от 2009 г. използва от 45% до 85% по-малко енергия зависимост от типа на сканиране) в сравнение с предишния модел от 2006 г., а количеството олово, използвано в машината, е намалено със 70%.

Siemens има дългогодишна традиция и продължава да работи за подобряване на възможността
/span> за рециклиране, както и на ресурсната и енергийната ефективност. От 1993 г. насам Siemens разполага с вътрешен стандарт за екологично съвместими продукти и системи, който е задължителен за всички разработчици.

Category: 

Нов софтуер на Siemens ускорява ротационната ангиография

 

Иновацията води до намалявaне облъчването на пациентите и дава по-ясни ангиографски резултати

Сектор Здравеопазване на Siemens въведе нова функция на ангиографа Artis zeego, който е единствената интервенционална система на пазара с роботизирана технология. Благодарение на новото приложение syngo DynaCT 360, за първи път ангиографска система може да се завърти на 360 градуса за 6 секунди и да осигури компютърно томографски сечения с поле на визуализация с размер 35/25 см.

Революционният софтуер е базиран на syngo DynaCTтехнология за ротационна ангиография на Siemens, която създава компютърно томографски сечения от приблизително 400 образа и дава възможност за изключително прецизна диагностика.

Иновацията намалява времето и нивото на облъчване на пациента с над 50%. Така пациентите не са принудени да задържат дъха си и получените образи са ang="bg-BG">по-ясни и с по-малко артефакти от движение. Количеството на използваното контрастно вещество е значително по-малко и високото качество на образа на меките тъкани улеснява биопсиите и аблациите.

Syngo DynaCT 360 предоставя голямо поле на визуализация, което прави апарата изключително прецизен. Лекарите имат възможност да видят цели органи по време на терапията, както и тумори и техните кръвоносни съдове.

 

Category: 

Екологичното портфолио на Siemens е спестило 317 млн. тона вредни емисии въглероден диоксид

През изминалата фискална 2011 г. продуктите и решенията от екологичното портфолио на Siemens са спестили 317 млн. тона въглероден диоксид – количество, равно на всички комбинирани емисии въглероден диоксид от Токио, Хонконг, Сингапур, Делхи, Истанбул, Берлин, Лондон и Ню Йорк. С продуктите и решенията от екологичното си портфолио, компанията генерира приходи в размер на 29,9 милиарда евро през 2011 г., което безпорно я превръща в световна движеща сила за нисковъглеродната, устойчива икономика на бъдещето.

Сред революционните енергоспестяващи решения на компанията са разработените oт сектор „Инфраструктура и градове“ технологии за сградна автоматизация. Благодарение на тях, Siemens реализира революционен проект за електрическо оборудване на ново съоръжение в основния завод на SEAT, намиращ се в Марторел, близо до Барселона. Компанията е внедрила продукти и високотехнологични решения, обхващащи целия заводски жизнен цикъл от един източник, благодарение на които производството в завода е изключително ефективно.

Друг пример за високотехнологичния принос на Siemens към околната среда и лимитирането на вредните емисии въглероден диоксид (CO2) е инсталираната от сектор „Енергетика“ на Siemens модерна газова турбина от H-класа в новата електроцентрала с комбиниран цикъл „Ансан“, в Южна Корея. Революционната газова турбина намалява годишните емисии на въглероден диоксид със 140 000 тона, спрямо предишните електроцентрали с комбиниран цикъл от F-класа. Електроцентралата ще бъде пусната в експлоатация през 2014 г. и гарантирано ще постигне горивна ефективност от над 75%, предлагайки икономична и екологично съобразена доставка на енергия.

Скенерът за магнитно-резонансна томография MAGNETOM Skyra, разработен от сектор „Здравеопазване“ на Siemens, доказа, че енергийната ефективност може да намали разходите в областта на здравеопазването. Скенерът е по-ефективен от своя предшественик, като използва средно 20% по-малко енергия на пациент.

Три страни се възползват от устойчивите, ефективни и революционни продукти на Siemens –клиентите, бъдещите поколения и самата компания. Екологичното портфолио на Siemens позволява компанията да се развива устойчиво в най-добрия смисъл на думата, което е печеливша за всички ситуация.

Повече за екологичното портфолио на Siemens можете да разберете на http://www.siemens.com/sustainability/en/environmental-portfolio/products-solutions/index.htm

 

Category: 

Siemens и Varian Medical Systems обявиха глобално сътрудничество в областта на лъчетерапията и радиохирургията

Сектор Здравеопазване на Siemens и американският производител на медицински изделия и софтуер за лечение на ракови заболявания Varian Medical Systems подписаха стратегическо глобално партньорство за предоставяне на решения за диагностика и лечение на онкологични заболявания. Сътрудничеството предвижда съвместното предлагане на продукти за образна диагностика и лечение в областта на радиационната онкология в страни от целия свят. Двете компании ще разработват софтуерни интерфейси между системите си за лечение и ще проучат възможностите за съвместно разработване на нови продукти за образно направлявана лъчетерапия и радиохирургия.

Съгласно споразумението, Varian ще представляват продукти за образна диагностика на Siemens (компютърни томографи, ПЕТ-скенери и ядрено-магнитни резонанси) в лъчетерапевтични клиники по света, започвайки незабавно в повечето големи пазари и последващо разширяване в Северна Америка до края на годината. Сектор Здравеопазване на Siemens ще представлява пред своите клиенти оборудването и софтуера за лъчетерапия и радиохирургия на Varian. Това ще позволи на двете компании да предлагат цялостни решения от образна диагностика до лечение.

Siemens ще продължи да обслужва и поддържа своята инсталирана база от около 2 000 медицински линейни ускорителя по целия свят. Споразумението ще предостави на клиентите на Siemens повече възможности за избор на терапевтично оборудване, тъй като много амортизирани ускорители ще бъдат подменени. Varian и Siemens ще разработят интерфейси, които ще свържат онкологичния информационен софтуер ARIA® на Varian с ускорителите и системите за образна диагностика на Siemens. Така клиники по целия свят ще получат повече възможности за подобряване на работния процес и оптимизиране на операциите.

„С тази стъпка в рамките на „Програма 2013“ на сектор „Здравеопазване“ на Siemens ние ще затвърдим позицията си на лидер в областта на образната диагностика и радиационната онкология. Компанията ще продължи да обслужва сферата на радиационната онкология и да помага за подобряване лечението на раково болните по целия свят с високо качество на решенията за образна диагностика и лечение“, заявява Валтер Мецендорфер, главен изпълнителен директор на „Радиационна онкология и компютърна томография“ на Siemens.

„Това е вълнуващо развитие, което ще даде възможност на Varian да подобри и разшири своите клинични решения в полза на раково болните по целия свят”, заявява Тим Гертин, президент и главен изпълнителен директор на Varian. „С разработването на пълна софтуерна свързаност и нова архитектура, свързваща системите на Siemens и Varian, заедно можем да предоставим на клиниките революционни възможности за диагностика и лечение на пациенти с онкологични заболявания. Друга основна цел на това партньорство е да се ускорят иновациите и да се осигурят по-ефикасни и ефективни решения, особено за развиващите се пазари.“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СекторЗдравеопазванена Siemens е един от най-големите доставчици на медицинска апаратура в света и лидер в областта на продуктите за образна диагностика, лабораторна диагностика, медицински информационни технологии и слухови апарати. Siemens предлага на клиентите си продукти и решения за цялостна грижа за пациента от един източник – от превенцията, ранното откриване и диагностиката на заболяванията до лечението и рехабилитацията. Чрез оптимизация на клиничните процеси при най-често срещаните заболявания, Siemens прави здравното обслужване по-бързо, по-добро и по-разходоефективно. Сектор „Здравеопазване“ на Siemens предоставя работа на близо 51 000 служители и развива дейност в цял свят. За финансовата 2011 г. (до 30 септември), секторът отчита приходи от 12,5 млрд. евро и печалба от близо 1,3 млрд. евро.

За повече информация: www.siemens.com/healthcare.

Представена от сектор „Здравеопазване” на Siemens през ноември 2011 г., Програма 2013 е двугодишна глобална инициатива за по-нататъшно укрепване на иновативната сила и конкурентоспособността на сектор „Здравеопазване”. Конкретни мерки ще бъдат осъществени в четири области на действие: иновации, конкурентоспособност, регионално въздействие и развитие на работната сила.

Varian Medical Systems Inc., със седалище в Пало Алто, Калифорния, е водещ световен производител на медицинска апаратура и софтуер за лечение на рак и други заболявания чрез лъчетерапия, радиохирургия и брахитерапия. Фирмата е доставчик на информационен софтуер за управление на големи онкологични клиники, радиотерапевтични центрове и частни онкологични практики. Varian е водещ доставчик на рентгенови тръби и цифрови детектори за образна диагностика с медицинско, научно и индустриално приложение и също така е производител на рентгенови детектори за карго скрининг и индустриален надзор. Varian Medical Systems осигурява работа на около 5 900 души, които работят в производствени обекти в Северна Америка, Европа и Китай и около 70 в офиси за продажба и поддръжка по целия свят.

За повече информация: http://www.varian.com

Category: 

Скенер прави уникални триизмерни снимки на цветя

Компютърният томограф Somatom Definition Flash на Siemens доказа, че напредналите медицински технологии могат да бъдат прилагани и в сфертата на изкуството.

Проф. д-р Ерджан Караарслан, завеждащ клиника по „Рентгенология“ (http://www.ercankaraarslan.com/en/) и Бора Бахар, главен рентгенов лаборант в болница „Ачъбадем Маслак“ в Истанбул, Турция, организираха изложба, наречена „Рентгенови щрихи – цветя“, където показаха находки с триизмерни образи на различни цветя, направени с компютърния томограф Somatom Definition Flash. Идеята за изобразяване на цветя със скенер не е нова, но цветните триизмерни образи са революционен подход.

Проф. Караарслан смята, че цветята са незаменим елемент от нашия свят. Той и Бахар започнали проекта си с рози, а впоследствие и с други цветя, като стрелиция, антуриум, хризантеми, крем, орхидея, магнолия и кала.

 

Category: 

Siemens представи компютърни томографи и роботизирани ангиографи от най-ново поколение

Андре Хартунг, който оглавява компютърната томография в Siemens, представи в централата на Siemens в Ерланген 2-срезовия компютърен томограф Somatom Spirit, 16-срезовия Somatom Emotion и 128-срезовия Somatom Definition AS. Последното революционно за световния пазар на медицинска апаратура нововъведение, в което Siemens инвестира, е компютърният томограф Somatom Definition Flash, който според Йан Фраунд, глобален продуктов маркетинг мениджър на компютърни томографи в Siemens, e 150% по-бърз от всеки един друг модел компютърни томографи на световния пазар. Изключително иновативният апарат сканира за по-малко от 0,4 секунди торакса, за 0,5 сек – сърцето и 3 секунди – цялото тяло, като дозата на облъчване (1,8 mSv) е близо10 пъти по-ниска от максималната допустима доза на облъчване, регламентирана в Германия (10 mSv) и значително по-ниска от допустимото количество радиация, което човек поглъща годишно от околната среда (2,5-3 mSv).

Апаратът е дотолкова прецизен , че може да определи състава на бъбречен камък и съответно начина на неговото лечение - с медикаменти, уретероскопия или литотрипсия. Somatom Definiton Flash свежда времето за сканиране до части от секундата и елиминира необходимостта от упояване на деца и бебета при преглед. Инвестицията в подобна апаратура възлиза на приблизително 2 млн. евро, като възвръщаемостта от качеството на диагностицирането на пациентите е несравнима, убеден е Хартунг.

Siemens представи и хибридните операционни стаи, оборудвани с роботизирана ангиографска система Artis Zeego C-arm. Тази роботизирана апаратура, взаимствана от автомобилната индустрия, няма аналог и е първата многоосева роботизирана ангиографска система в света. Тя осигурява изключително качество на 3D изображенията още в самата операционна и позволява да се контролира и регулира качеството на изображението по време на процедурата. Това, което откроява ангиографската система Artis Zeego от останалите ангиографски апарати на пазара, е не само качеството на изображението, но и подвижността и маневреността на апарата. Artis Zeego може да бъде програмиран така, че да повтори едно и също движение около пациента над 10 пъти с точност до милиметър. Апаратът намира все по-голямо приложение в медицинското оборудване на хибридни операционни стаи в Германия и по целия свят.

Category: 

Siemens представи един от най-модерните производствени центрове за линейни ускорители в света

Намираме се в един от най-модерните производствени центрове за медицинска апаратура в света. Центърът се намира в град Хоф, Германия и в него на площ от 400 кв.м близо 1000 служители на Siemens са ангажирани в произвoдството на линейни ускорители и части за компютърни томографи, ангиографи и магнитни резонанси на компанията.

Според Людвиг Ропелт, Мениджър Продажби на линейни ускорители за Европа, Азия и Близкия изток в Siemens, след 10 години онкологичните заболявания ще изпреварят сърдечно-съдовите и ще се превърнат в основна причина за преждевременна смъртност в световен мащаб. Затова медицината е изправена пред предизвикателството да отговори на необходимостта от все по-качествено и прецизно лечение на тези заболявания при сведени до минимум вредни дози на облъчване и странични ефекти. Според данни, представени от Ропелт, около 50% от онкозаболяванията са нелечими, поради първичен тумор или метастази. Останалите близо 50 % онкоболни пациенти имат шанса да се излекуват чрез радиотерапия (12%), хирургична интервениця (22%) или комбинация от двете (16%).

Ропелт акцентира и върху предимствата на лечение с частици (particle therapy) за развитието на която Siemens инвестира значителни средства ежедневно. Лечението с частици насочва под различни ъгли поток от високоенергийни йонизиращи частици към тумора, които с точност до милиметър разрушават ДНК-структурата на раковите клетки. Дозата на облъчване може да се регулира в зависимост от различната активност на раковите клетки по повърхността на тумора при сведени до минимум нежелани странични ефекти върху здравата тъкан и съответно върху здравето на пациентите.

Последното иновативно решение, с което Siemens изпреварва конкуренцията, е линейният ускортиел Artiste. Апаратът беше представен от Ханс-Йорг Фрайер, глобален продуктов мениджър. Специално за този линеен ускорител Siemens е разработил новата функция Multiple-Х, която предлага четири различни видове облъчване - 7 MV (мегаволта), 11 MV, 15 MV и 17 MV. Те могат да бъдат комбинирани с един изправен лъч, което дава възможност за допълнителни възможности за облъчване, като модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT), триизмерна конформална лъчетерапия (CRT) и стереотактична лъчева терапия.. Високата точност на позициониране на 9-саниметровите метални листове на колиматора 160 MLC спомага за оформянето на лъчите, в зависимост от големината, разположението и активните участъци на тумора и рязко намалява дозата в полусянката, което позволява терапия с прецизна точност и висока защита на здравите околни тъкани.

Линейният ускорител Artiste намира все по-широко приложение в болниците и клиниките за лъчелечение в Германия. Пример е частната клиника SANA в гр. Хоф, Германия, която българската делегация имаше възможността да посети и която разполага с 4 линейни ускорителя. Клиниката е изградена чрез публично-частно партньорство с болницата в Хоф и лечението на пациентите се финансира от държавните и частните здравни каси, които в Германия са близо 180. По думите на Бернд Дитман, физиолог в клиниката, в Германия почти няма чакащи за терапия пациенти и за всеки, който е здравно-осигурен и страда от онкологично заболяване, здравната система има капацитет да осигури незабавен старт на лечение.

Най-често срещаните онкологични заболявания, които центърът се налага да лекува, са рак на гърдата при жените и рак на простатата при мъжете. За случаите на рак на гърдата обикновено са необходими 30 процедури за 6 седмици, а за лечение на рак на простатата – 40 процедури за 8 седмици. Според Дитман 50% от онкоболните пациенти, които преминават курс на лечение с апарата, успяват да се преборят с болестта.

Category: 

Сектор Здравеопазване на Siemens инвестира в развитието на революционен метод за лечение на онкологични заболявания

Сектор Здравеопазване на Siemens и медицинската компания „Рьон Клиникум“ се договориха за сътрудничество в проект за лечение на онкологични заболявания с частици в Университетската клиника в Марбург. „Лечението с частици е новаторска технология при медицинските изследвания. В хода на развойната ни дейност забелязахме, че е прекалено амбициозно тази технология да бъде икономически осъществима за общо лечение на пациенти и затова ще се съсредоточим върху научните изследвания. С оглед на това, съвместно изготвихме нова договорна основа, според която съоръжението в Марбург ще служи изключително като център за научноизследователска и развойна дейност на Siemens“, изтъква Херман Рекуард, главен изпълнителен директор на сектор Здравеопазване в Siemens.

Предимствата на лъчевата терапия с въглеродни йони в сравнение с традиционната лъчетерапия с фотони и протони са по-доброто съответствие на дозата с планирания целеви обем, както и повишената биологична ефективност спрямо тумора. Благодарение именно на тези предимства успешното лечение на устойчиви на радиация тумори, без да се засяга здравата околна тъкан, е вече възможно. За всеки пациент и за всяка лъчева процедура се правят специфични настройки на апаратурата, така че да се облъчва единствено и само злокачествената тъкан, при това с различна доза в различните зони на тумора.

Модулираната по интензитет лъчетерапия с частици (IMPT) с тежки йони е огромно предизвикателство от технологична гледна точка, заради по-специализираните ускорители на частици и по-комплексното планиране на лечението и облъчването. В продължение на около 50 години този нов подход при лечение на рак се изучава в научноизследователските институти с много окуражаващи резултати. В световен мащаб приблизително 75 000 пациенти вече са били лекувани с лъчетерапия със заредени частици. Лъчевата терапия с частици в момента се използва в над 25 медицински центъра по света.

Сектор Здравеопазване на Siemens и Рьон Клиникум ще си сътрудничат и в областта на диагностицирането и лечението на ракови заболявания. В рамките на проекта „Многопрофилен център за борба с рака“ двете компании ще подобряват диагностичните и терапевтичните процедури в областта на онкологията и ще прилагат иновативни ИТ решения като електронно досие на пациента и платформи за телемедицина с цел подобряване на комуникацията сред лекуващите лекари.

Category: 

Страници