X-knife от SIEMENS

На фона на тревожната прогноза на СЗО, че през 2010 г. за първи път онкологичните заболявания ще вземат повече жертви от сърдечнo-съдовите, беше проведена годишната среща на Гилдията на лъчетерапевтите в България.

На форума, състоял се в началото на месец юни в курорта Слънчев бряг, д-р Гералд Рaйниг от Центъра за изследване на рака в Хайделерг представи най-новото решение на Siemens в областта на радиохирургията. To комбинира съвременните апарати за конвенционална лъчетерапия, каквито са линейните ускорители, с технологията – X-knife, която ги превръща в прецизни уреди за радиохирургия. Сред апаратите на Siemens, използващи тази технология, са Oncor и Atriste. Уредите от тези две линии притежават пълната функционалност на наличните до момента на пазара радионожове с предимството, че освен при пациенти, показани за радиохирургия, линейният ускорител се използва и за стандартните лъчетерапевтични процедури за цяло тяло.

Цената на лъчелечението в този случай е значително по-ниска от тази при използването на отделни апарати за радиохирургия и лъчетерапия, особено на фона на факта, че ситемите на Siemens струват около 2 млн. евро, което е в пъти по-малко от предлаганите на нашия пазар специализирани апарати за радиохирургия. Това води до пет пъти по-ниска цена за крайния пациент.

Технологията е особено подходяща за българската здравна система, която се характеризира с крайна недостатъчност на апарати за лъчелечение. Според гилдията на лъчетерапевтите за достигането на световните стандарти в областта, само през следващите няколко години е необходимо трикратно увеличаване на броя на системите, което да бъде постигнато паралено с технологичното обновяване на съществуващата техника.

Участниците в срещата проявиха особен интерес към представената от д-р Рaйниг технология, което пролича и от зададените въпроси и коментари.

Повече информация за решенията на Siemens в областта онкологията може да намерите на: www.medical.siemens.com/oncology

Сектор Здравеопазване на Siemens е един от най-големите доставчици в света на медицинска апаратура, който определя тенденциите в медицинската имиджова диагностика, в лабораторната диагностика, в медицинските информационни технологии и в техноолгията за слуховите апарати. Siemens предлага на клиентите си пълен набор от продукти и решения за пациентите – от превенция, навременно откриване и диагностика - до лечение и по-нататъшни грижи. Чрез оптимизирането на клиничните процеси при най-често срещаните заболявания Siemens допринася за навременно, ефикасно и рентабилно здравеопазване. В сектор Здравеопазване на Siemens, който има поделения в цял свят, работят около 48,000 служители. 10% от всички приходи Сименс отделя за нови разработки.

За допълнителна информация можете да посетите сайта: www.siemens.com/healthcare

Category: