Ново

05/21/2015 - 10:57
„Благодарение на хибридните образни методи е възможно е да се диагностицира заболяването в най-ранен функционален стадий“, сподели проф. д-р Ирена Костадинова, дмн, национален консултант по нуклеарна медицина

Какво е състоянието на нуклеарната медицина (НМ) и на хибридната образна диагностика у нас в сравнение с развитието им в други страни?

Какви са предимствата на хибридната образна диагностика и какви предизвикателства стоят пред НМ в България?

Здравна система

02/07/2013 - 21:25

Министър-председателят Бойко Борисов, заедно с министъра на здравеопазването Десислава Атанасова, откриха официално новото модернизирано отделение по образна диагностика във видинската МБАЛ „Св. Петка“.

Най-новата придобивка в отделението по образна диагностика е 16-срезовият спирален компютърен томограф Somatom Emotion на Siemens . Това е един от най-високотехнологичните апарати, налични  в Североазападна България за нуждите на пациентите.

Иновации и открития

05/21/2015 - 10:57
„Благодарение на хибридните образни методи е възможно е да се диагностицира заболяването в най-ранен функционален стадий“, сподели проф. д-р Ирена Костадинова, дмн, национален консултант по нуклеарна медицина

Какво е състоянието на нуклеарната медицина (НМ) и на хибридната образна диагностика у нас в сравнение с развитието им в други страни?

Какви са предимствата на хибридната образна диагностика и какви предизвикателства стоят пред НМ в България?

Лично здраве

02/03/2014 - 13:13
Доц. Антоанета Цоневска, началник на Клиниката по нуклеарна медицина в СБАЛ по Онкология

Мнението на водещи специалисти от Специализираната болница за активно лечение по онкология (СБАЛО) по отношение на онкологичните заболявания и тяхната превенция: