Безплатно обучение за общопрактикуващи лекари

Министерство на здравеопазването и Медицински университет - София организират безплатно обучение за общопрактикуващи лекари от гр. София по Програма „Подобряване контрола на туберкулозата в България", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Обучението ще се провежда в аулата на Националният център по опазване на общественото здраве /Център по хигиена/ от 15.00 ч. на следните дати: 10, 17 и 24 юни 2010 г.

Лекциите ще бъдат в пет модула по 30 минути /с една почивка/. Достъпът до лекциите е свободен. На участниците в обучението ще бъде издаден сертификат за проведеното обучение.

Моля, заявете Вашето участие на една от посочените дати на следните телефони:

91 52 111 и 91 52 164.