Българинът не вярва на здравното министерство

25% от българските граждани смятат, че здравеопазването е най-слабият сектор в работата на правителството, показва национално представително проучване на Института за социални изследвания и маркетинг.
Изследването за социално-политическите нагласи е проведено в периода 11-17 декември 2010 г. В него са взели участие 1 103 души.
52% от анкетираните са недоволни от политиката на правителството по отношение на социалната политика, ниските доходи, пенсионната реформа.
Според 3% от участниците в анализа, здравеопазването е най-големият проблем на България днес, което го поставя наравно с престъпността и липсата на законност и справедливост.
На първо място е безработицата - 31% от българите я поставят като проблем номер 1 у нас, следван от ниските доходи - 29%, и лошото управление на страната, определено като такова от 12% от анкетираните.
През месец декември министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов регистрира 20% доверие и 63% недоверие. С най-голямо доверие българите се отнасят към еврокомисаря Кристалина Георгиева – 48%. Наблюдава се спад в доверието в премиера Бойко Борисов – 44%, в сравнение с 63% през декември 2009 г.
На въпрос имат ли забележки към дейността на сегашното правителство, 5% от участниците в проучването посочват в спонтанни отговори, че имат критики по отношение на здравеопазването. В тази графа на първо място, с 14%, се нарежда лошата социална политика, ниските доходи и пенсионната реформа.