България на пето място в ЕС по качество на водите за къпане

България е на пето място от всички страни-членки по процент на съответствие (90,3%) на водите за къпане след Гърция, Кипър, Франция и Малта. Това се посочва в публикувания обобщен доклад на Европейската комисия (Европейската агенция по околна среда) за качеството на водите за къпане в Европейския съюз за сезон 2009 г. Документът е публикуван през първата половина на м. юни 2010г.

На пресконференция по този повод в Министерство на здравеопазването беше посочено, че това е висока оценка за България с оглед прилагането на по-строгите препоръчителни изисквания на европейското законодателство. В пресконференцията участваха главният държавен здравен инспектор д-р Тенчо Тенев и д-р Димитър Димитров – началник отдел „Държавен здравен контрол" в МЗ.