Висока резолюция в действие с HD•Chest от Siemens

Новата технология позволява откриването на лезии с висока резолюция (HD)по време на прегледи със свободно дишане 
Молекулярната образна диагностика на Siemens обяви днес HD•Chest – нова технология, която намалява дефектите в образа, вследствие на дихателно движение по време на позитронно-емисионна компютърна томография (PET/CT). Технологията беше представена в рамките на конгреса на Европейската асоциация по нуклеарна медицина, провеждащ се от 9 до 13 октомври във Виена, Австрия. Най-новата еволюция в PET технологиите с висока резолюция на Siemens е HD•Chest и позволява откриването на лезии с висока резолюция и подобрява количественото определяне на приемането на изотопите (SUV) при всяко PET/CT изследване. 
Над 90% от PET/CT изследванията днес представляват целотелесни сканирания, които могат да бъдат използвани за откриването на малки лезии в гръдната област или горната част на корема. Предоставяйки високо автоматизирана технология с амплитудно тригериране, HD•Chest сканира гръдния кош и горната част на корема с висока резолюция и елиминира основните проблеми, свързани с фазовото 4D тригериране, което може да бъде неудобно и времеемко. HD•Chest е иновативна комбинация от хардуер и софтуер, предоставяща точен и ясен образ, без да се влияе от дихателните движения. Технологията улеснява работния процес при рутинното изследване на лезии в гръдната област и горната част на корема и предоставя допълнителна клинична стойност на всеки преглед. „Лекарите ще могат да извличат по-точна информация за всеки пациент без нарушения в клиничния работен процес,” сподели Брита Фюнфщук, главен изпълнителен директор „Молекулярна образна диагностика” в сектор „Здравеопазване” на Siemens. „Siemens се стреми към осигуряването на по-точна и надеждна диагностика с помощта на образи, предоставящи повече информация и по-малко шум. С технологията HD•Chest, малките движещи се лезии са по-ясни и добре очертани и не се крият в дефектите, вследствие на дихателните движения.”  Тъй като дихателните движения са хаотични, посоката на движението и обемът им се различават при всеки пациент. Тези параметри варират и според сесията на пациента, а понякога дори и по време на процедурата. HD•Chest оптимизира дихателната крива на пациента за автоматичното получаване на PET образ с най-високо качество. Технологията се адаптира интелигентно към дишането на всеки пациент и автоматично избира оптималния обем данни, предоставящ най-много информация при най-минимално движение.

Category: