Депутатите приеха Бюджет 2011

След повече от 14 часа дебати парламентът прие държавния бюджет за 2011 г. В него е заложено Министерство на здравеопазването да направи 712 млн. лв. разходи и 40 млн. лв. приходи. 
Законът за държавния бюджет влиза в сила от 1 януари догодина. 
Републиканският бюджет е част от общата консолидирана програма за 2011 г., обхващаща и средствата за здравната каса, държавното обществено осигуряване и др. Приходите са 16, 076 млрд. лв., а разходите – 18, 23 млрд. лв. Дефицитът в републиканския бюджет за 2011 г. e от 2, 16 млрд. лв.